Acneärr med gropar uppkommer när aktiv acne gjort en skada i läderhuden som läkt med för lite bindväv. Man kan få fler olika typer av gropiga ärr av acne. Dessa kan behandlas med laser.

Orsaker till att ärr bildas

Gropiga ärr uppkommer efter en inflammation ända ner till läderhuden. Läderhuden är hudens mellersta lager och det är här bindvävnaden finns. Bindvävnaden består av kollagen och elastiska fibrer som hjälper att hålla huden fast, elastisk och slät. Aktiv acne kan i sig göra en skada mot läderhuden, men det är inte ovanligt att skadan uppstår när man klämmer och pillar på finnen.

När det har uppstått en skada mot läderhuden och bindvävnaden, svarar kroppen med att skicka fibroblaster till området för att reparera skadan. Fibroblaster är ansvariga för att bilda nya bindvävsfibrer, men också bryta sönder dem. För att det inte ska uppstå ärr som är upphöjda som knölar eller nedsjunkna med gropar måste denna process vara perfekt balanserad. Tyvärr är den inte alltid det. Om fibroblasterna producerar för mycket ärrvävnad får man upphöjda ärr. Om de producerar för lite vävnad eller bryter ned för mycket kommer det bildas gropar.

 

Olika typer av ärr

Acneärr delas in i tre olika kategorier:

  • Boxcar scars
  • Ice pick scars
  • Rolling scars

Boxcar scars är breda, men inte särskilt djupa, gropiga acneärr. Ice-pick scars är smala men djupa ärr. Rolling scars är mer vågformade acneärr. Boxcar ärr är lättast att behandla.

 

Behandling mot gropiga acneärr

Den mest effektiva behandlingen mot gropiga ärr som uppkommer pga acne är laserbehandling. Det finns två olika typer av lasrar som kan ge en reduktion av ärren:

  • Fraktionerad laser
  • Koldioxid laser

Fraktionerad laser skjuter tusentals djupa skott mot läderhuden. Ljusenergin bryter ner en del av ärrvävnaden och stimulerar fibroblasterna till att producera ny bindvävnad för att reducera de gropiga ärren. Koldioxid laser hyvlar bort vävnaden, lager för lager och lämnar stora öppna sår efter sig. På så sätt måste huden bilda ny vävnad, som förhoppningsvis läker utan en inflammation. Stadskliniken utför behandling med fraktionerad laser då den har stor effekt men extremt få risker. Leg. läkare gör behandlingen.