Behandling mot ådernät på benen

Många kvinnor besväras av missprydande ådernät på benen. Detta orsakas oftast av en ärftlig benägenhet och uppkommer ofta efter graviditet. Behandling med laser eller skleroterapi brukar ge en stor reduktion redan efter en behandling.

Orsaker till ådernät på benen

Ådernät på benen orsakas oftast av en ärftlig benägenhet. Det är vanligt att äldre, kvinnliga familjemedlemmar också är drabbade. Ytliga blodkärl på benen uppstår ofta i samband med graviditet, men kan också uppstå när som helst i livet.

Besvär av ådernät på benen

Ådernät på benen är enbart ett kosmetiskt problem. Ådernät är fina, ytliga blodkärl som är blå, lila eller röda. Dessa är missprydande men ger inte några symtom i sig. Ytliga blodkärl som är grövre, ligger djupare och blå till färgen är varicer. Varicer kan ge symtom i form av irritation och det är vanligt att man då också har svullna ben. Ofta föreligger både ådernät och varicer på benen. Det är bara ådernät som kan behandlas med laser eller skleroterapi.

Laserbehandling och skleroterapi mot ådernät på benen

Man kan behandla ådernät på benen med två olika metoder; laserbehandling och skleroterapi.

Laserbehandling utförs med Nd:YAG laser. Nd:YAG laser avger ljusenergi med en våglängd som blodkärlen tar till sig. Laserskotten ges direkt över blodkärlet som skall behandlas. När ljusenergin träffar blodkärlet ombildas energin till värme. När blodkärlet hettas upp tillräcklig mycket kollapsar kärlväggarna och klibbar ihop sig. Det gör att blodflödet i kärlet stannar av. När blodflödet stannar av får inte blodkärlet någon syre eller näring, och kommer sakta falla sönder för att försvinna inom ett par veckor.

Skleroterapi går ut på att ett läkemedel injiceras i blodkärlet. Istället för ljusenergi som ger värme går behandlingen med skleroterapi ut på att spruta in ett irriterande medel i blodkärlen som gör att kärlväggarna klibbar ihop sig. Liksom laserbehandlingen kommer detta medföra att blodkärlen försvinner inom några veckor.

Mindre grova blodkärl reagerar bäst på behandling med Nd:YAG laser. Grövre blodkärl reagerar bäst på behandling med skleroterapi.

INNAN BEHANDLINGEN

Innan behandlingen ska benen vara rakade. Du får vara lite solbrun men inte ha bränt Dig i solen dagarna innan. Du får inte använda brun-utan-sol-produkter i en månad innan behandlingen. Du får ta alla läkemedel som vanligt.

UNDER BEHANDLINGEN

Under laserbehandlingen kommer Du få ha på Dig skyddsglasögon. Det ges många laserskott mot blodkärlen. Laserskotten känns lite varma och stickande, men gör inte särskilt ont. Under skleroterapibehandlingen ges ett flertal sprutstick med en liten, tunn nål mot varje blodkärl som skall behandlas.

EFTER BEHANDLINGEN

Direkt efter behandlingen med laser kan man få en lätt rodnad och få en lätt svullnad. Kärlen syns oftast lite mer och är röda och irriterade. Det samma gäller efter behandlingen med skleroterapi. Du kan återgå till normala, vardagliga aktiviteter direkt efter behandlingen. Du måste vara försiktig med solning tills det gått ett par veckor efter behandlingen med laser.

FÖRVÄNTAD EFFEKT

Både laserbehandling och skleroterapi mot ådernät på benen brukar ge väldigt fina behandlingsresultat. Det kan ta några veckor innan kärlen på benen faller sönder och försvinner helt. Efter 3-4 veckor brukar man se full effekt.

För de flesta räcker det med en behandling för att bli av med kärlen som syns mest. Vissa kan behöva två behandlingar för att få bra effekt. Skulle man inte få en bra effekt efter två behandlingar brukar inte fler behandlingar ge någon större tilläggseffekt. Anledningen till utebliven effekt kan bero på att kärlen antingen är för grova eller ligger för djupt.

Under konsultationen med leg. läkare ges en uppskattning på vilket behandlingsresultat Du kan förvänta Dig. Uppskattningen är baserad på beprövad erfarenhet. Det är viktigt att komma ihåg att detta är en uppskattning och inte en garanti för förväntat resultat.

FÖRE- OCH EFTERBILDER