Behandling mot ärr

Ärr i huden uppstår efter olyckor, självskada och operationer där huden har läkt med bindvävnad istället för nya hudceller. Laserbehandling av ärrvävnad med fraktionerad laser kan reducera ärr effektivt.

Orsaker till ärr

Ärr i huden uppstår efter olyckor, självskada eller operationer. Efter en skada mot de djupare hudlagren försöker kroppen att reparera sig själv. Det uppstår en inflammation i vävnaden som startar en självläkningsprocess. I denna process strömmar blod till området, nya kärl bildas och det skapas ny bindvävnad och nya hudceller.

När skadan går långt ner till de djupare hudlagren är det vanligt att huden inte klarar av att läka skadan. Huden vill då försöka göra huden mer motståndskraftig och läker bara med bindvävnad, istället för med nya hudceller. Detta syns som ärrvävnad och kan även lämna ärr med gropar eller upphöjningar.

Besvär av ärr

När en skada mot huden inträffat får man i starten ett rött ärr. Rodnaden brukar gradvis lägga sig men lämnar istället ärrvävnad som är hårdare och ljusare än huden ikring. Många får också ärr med utåtbuktningar eller gropar. Ärr är enbart ett kosmetiskt problem.

Laserbehandling mot ärr

Laserbehandling mot ärr genomförs med fraktionerad laser. Fraktionerad laser avger ljusenergi med en våglängd som vatten i huden tar till sig. Lasern avger många djupa skott där den hettar upp vattnet i läderhuden där bindvävnaden finns. Värmen från vattnet orsakar en kontrollerad skada på bindvävnaden, den bryts sönder. Skadan stimulerar till en ny, stark inflammation som sätter i gång en mer effektiv självläkningsprocess. Nya hudceller och bindvävsfibrer bildas som hjälper till att släta ut huden och reducera ärrvävnaden.

INNAN BEHANDLINGEN

Då huden också har en självläkningsförmåga är det bäst att vänta i 6 månader efter att skadan inträffade, innan behandling med fraktionerad laser görs. Du får vara lite solbrun innan behandlingen men Du skall inte ha bränt Dig i solen dagarna innan. Undvik brun-utan-sol-produkter i en månad innan behandlingen. Du får inta alla mediciner som vanligt.

UNDER BEHANDLINGEN

Behandlingen med fraktionerad laser är lite obehaglig. En sensor rullas över huden samtidigt som lasern avger många skott. Det avges kylluft mot huden, men laserskotten känns ändå varma och stickande.

EFTER BEHANDLINGEN

Direkt efter laserbehandlingen är ärret rött och svullet. Rodnaden och svullnaden lägger sig oftast inom några dagar. Efter detta blir huden ganska torr i en period. Då är det bra att använda mjukgörande kräm. Var försiktig med solning de närmsta veckorna efter behandlingen.

FÖRVÄNTAD EFFEKT

Ärrbehandling med fraktionerad laser är ett snällt och effektivt sätt att reducera ärrvävnad på. Man får ändå inte förvänta sig att ärret försvinner helt. Ett vanligt behandlingsresultat är 20-25 % reduktion av ärrvävnaden efter 4 behandlingar. Det tar tid innan man ser fullt resultat. Självläkningsprocessen pågår i ca 2 månader och det är först efter denna period som man kan se resultat på ärren.

Under läkarkonsultationen får Du en uppskattning av vilket resultat som Du kan förvänta Dig. Uppskattningen är baserad på forskningsresultat och beprövad erfarenhet. Den är ingen garanti för att efterlängtad effekt uppnås, eller att komplikationer inte uppstår. Inför behandlingen kan det vara värd att undersöka om du kan få ersättning från ditt försäkringsbolag för att ärret har uppstått.

FÖRE- OCH EFTERBILDER