Bekymmersrynkor

Även kallad glabella eller arga rynkan, är en linje mellan ögonbrynen som i vissa fall kan ge ett strängt eller argt ansiktsuttryck. En toxinbehandling av området kan släta ut rynkan, öppna upp ögat och även bidra till mindre spänningshuvudvärk.

Glabella Arga rynkan

Orsaker

Arga rynkan uppstår när muskulaturen i ögonbrynen aktiveras, dras ihop och skapar en eller flera linjer mellan ögonbrynen. Detta kan ske av dålig vana när vi t.ex. kisar mot ljuset en solig dag eller koncentrerar oss framför datorn.

Besvär

Vårt ansiktsuttryck är viktigt i möten med andra personer och ibland speglar kanske inte det hur vi mår eller känner. Rynkor mellan ögonbrynen kan ge intrycket av att man ser arg, bekymrad eller sträng ut, varv namnet arga rynkan.

Förutom den estetiska faktorn kan en upprepad kraftig muskelkontraktion i glabella ge eller bidra till spänningshuvudvärk.

Hur behandling med toxiner fungerar

Läkemedlet som injiceras i muskulaturen stänger av dess möjlighet att kontrahera och den förblir därför avslappnad så länge som toxinet verkar. Efter behandling kommer effekten stegvis och fullt resultat syns efter ca två veckor. Vissa känner effekt redan efter 2 dagar och kan se resultat första veckan. För de små musklerna i ansiktet används väldigt låga doser av läkemedlet och påverkar inte övriga kroppen. Läkemedlet verkar och bryts ner lokalt där det injiceras.

Innan behandling

Vid första besöket vill vi att du berättar dina önskemål, samt förväntningar av behandlingen. Därefter diskuterar vi vilka resultat som kan uppnås utifrån din specifika hudstruktur och muskelstyrka. När vi är överens om behandlingen dokumenteras problemområdet med bild eller film för att kunna gå tillbaka och se behandlingens resultat. Smink måste tvättas bort innan behandlingen påbörjas. För övrigt krävs inga övriga förberedelser.

Under behandlingen

Vi kommer be dig använda musklerna för att kunna markera ut de 5 punkterna där läkemedlet ska injiceras. Precis innan injiceringen tvättas området rent med klorhexidin. Behandling av bekymmersrynkor i glabella gör inte speciellt ont eftersom vi använder en väldigt tunn, kort och liten nål som endast går ytligt. När läkemedlet sprutas in kan det upplevas att huden spänns lite i området. 

Efter behandling

Du kan få en lätt rodnad och svullnad de närmaste timmarna, men som utan problem kan täckas med smink. Det är viktigt att du undviker alkohol, bastu, varma bad och massage av området de närmaste 24 timmarna. Även träning bör undvikas samma dag då det finns risk för spridning av läkemedlet.

Hållbarhet

Läkemedlet har en direkt effekt på ca 3 månader, dock kan det indirekta resultatet variera beroende på muskelminnet. En väldigt stark och ofta använd muskel skapar ett starkt muskelminne och förkortar resultatet av behandlingen. Upprepad behandling kan förlänga hållbarheten eftersom muskelminnet försämras över tid. Vi rekommenderar därför att de första behandlingarna sker med 3 månaders intervall. Vid behov av en komplettering görs detta tidigast efter 14 dagar då maximal effekt av läkemedlet är uppnått. För att minska risken för att kroppen ska bilda antikroppar och bli immun mot toxinet så görs endast en komplettering inom 4 veckor efter behandling. En ny injektionsbehandling kan göras tidigast efter 3 månader, något vi rekommenderar för att uppnå bästa resultat. Hos personer med djupa rynkor mellan ögonbrynen och där linjerna även syns i avslappnat läge kräver längre behandlingstid. Dessa personer kan behöva upprepade behandlingar i flera år innan huden har reparerat sig och får ett slätare resultat samt minska framtoningen av bekymmersrynkorna.

Biverkningar

Det är vanligt att det blir lite rött och upphöjt vid injektionspunkten, likt en mindre bula. Detta lägger sig inom ett par timmar och kan enkelt täckas med makeup. Det kan uppstå ett blåmärke om ett litet kärl träffas av nålen. Det finns en liten risk för att läkemedlet ger tunga ögonlock. Detta är väldigt sällsynt och övergående. Skulle detta ske, går det bort när läkemedlet brutits ner. Det är viktigt att komma ihåg att läkemedlet aldrig har en bestående effekt.

Fördelar

Injektionsbehandling med toxiner är ett mindre och enkelt ingrepp i jämförelse med plastikkirurgi. Behandlingen gör inte särskilt ont, går snabbt och ger dig ett naturligt resultat. En behandling som upprepas förebygger rynkor och kan långsiktigt leda det till slätare hud. Behandling av glabella eller arga rynkan kan även lindra spänningshuvudvärk.

Nackdelar

Behandlingen är inte bestående, vilket innebär att effekten försvinner efter ca 3-6 månader och behöver därefter upprepas.

Graviditet och amning

Är du gravid eller planerar att bli, så ska du vänta med injektionsbehandling eftersom det finns för lite forskning på hur fostret påverkas av läkemedlet. Ammar du ska du också avvakta med att behandla, då det finns en riks att läkemedlet överförs till barnet via bröstmjölken.