Blodkärl och rodnad i ansiktet – Behandling med IPL och laser

Ytliga blodkärl och rodnad i ansiktet kan tas bort eller reduceras med laser. På Laserkliniken gör leg. läkare och sjuksköterska laserbehandlingen.

Orsaker till blodkärl och rodnad

Oftast vet man inte orsaken till att kärl brister och att man blir röd i ansiktet. Det verkar som att det finns en ärftlig komponent och vi vet att de som utsätter sig för mycket sol, vind och kyla har lättare för att få det. Därför uppstår kärlbristningar och rodnad oftast på näsa och kinder som är de mest utsatta områdena i ansiktet.

Besvär av blodkärl och rodnad

Ytliga blodkärl och rodnad ger sällan några symtom och är oftast enbart ett kosmetiskt problem. Ytliga blodkärl i ansiktet kan upplevas missprydande. Många med rodnad på näsa och kinder har också besvär med uppblossningar. Uppblossningar kan göra att huden känns varm och stickande. De som har uppblossningar är ofta rädda för vad folk tänker om dem när huden blossar upp och man blir röd i ansiktet, då detta kan ses som ett tecken på nervositet.

Laserbehandling mot kärl och rodnad

Behandling mot ytliga blodkärl och rodnad genomförs med andra generationens IPL (intensivt pulserad ljus) och Nd:YAG laser. IPL avger ljusenergi med ett spektrum av våglängder som kärlen tar till sig. Nd:YAG laser avger ljusenergi med bara en våglängd som kärlen tar till sig. När ljuspulserna träffar blodkärlen ombildas ljusenergin till värme. Om man kommer upp i tillräcklig hög värme i kärlen kommer kärlväggarna kollapsa och klibba ihop sig. När kärlväggarna klibbar ihop sig stannar blodflödet i kärlet och kärlet förlorar också sin egen blodförsörjning. Detta gör att kärlet inte får någon syre eller näring, och faller sönder och försvinner inom ett par veckor.

Det kan dock krävas flera behandlingar för att uppnå ett optimalt resultat. Det bör passera minst tre veckor mellan behandlingarna. IPL är det absoluta förstahandsalternativet om man behandlar spridda, ytliga blodkärl på kinderna och rodnad på näsa och kinder. Nd:YAG laser är förstahandsvalet mot kärlnystan och ytliga blodkärl runt näsan. Laserkliniken behandlar med den absolut mest moderna lasern som finns på marknaden och som är specialanpassad för just behandling av blodkärl och rodnad. Ellipse Nordlys laser är samma laser som används på alla svenska universitetssjukhus. Där används den nästan uteslutande mot kärlmissbildningar hos barn.

Innan behandlingen

Du får vara lite brun från solning men inte ha bränt Dig i solen dagarna innan. Du får inte använda brun-utan-sol-produkter i en månad innan behandlingen. Du kan ta alla läkemedel som vanligt. Huden skall vara fri från smink innan laserbehandlingen.

Under behandlingen

Under behandlingen får Du ha på skyddsglasögon. Behandlaren lägger på ett tunt lager gel på områdena som skall behandlas. Därefter ges skott med IPL eller Nd:YAG laser mot blodkärl och rodnad. Laserskotten känns lite varma och stickande, men gör inte ont.

Efter behandlingen

Direkt efter behandlingen har huden en lätt rodnad och känns lite varm. Några kärl kan ha försvunnit direkt medan andra syns mer tydligt. Vid behandling av diffus rodnad är det inte ovanligt att det blir blåmärken. Det kan uppstå direkt efter behandlingen. Inom ett par dagar brukar rodnaden och eventuell svullnad ha lagt sig helt. Om blåmärken har uppstått är de borta senast efter en vecka. Två veckor efter behandlingen ser Du full effekt.

Förväntad effekt

Behandling av ytliga blodkärl och rodnad i ansiktet med laser brukar ge mycket goda resultat. Jämfört med andra behandlingar, ger denna mest tillfredsställelse. Beroende på vad som skall behandlas och hudtyp kan det behövas flera behandlingar:

  • Kärlnystan brukar försvinna efter 1 behandling
  • Ytliga blodkärl på näsan brukar försvinna efter 1-2 behandlingar
  • Ytliga blodkärl generellt i ansiktet brukar försvinna efter 2-3 behandlingar
  • Diffus rodnad generellt i ansiktet, med och utan uppblossningar, brukar reduceras mycket efter 3-4 behandlingar

Det är viktigt att veta att behandlingsresultatet kan variera. Under konsultationen ges en uppskattning av hur många behandlingar som kan krävas för att uppnå ett visst resultat. Uppskattningen är baserad på beprövad erfarenhet, men är ändå ingen garanti för önskad effekt.

FÖRE- OCH EFTERBILDER