Behandla bruxism med injektioner

Bruxism är ett medicinskt ord för tandgnissling och kan vara mycket besvärligt för den som lider av det. Att gnissla tänder är inte bara dåligt för tänderna, det kan även bidra till att man får kraftig huvudvärk som kan vara handikappande. Med hjälp av Btx kan man förminska uppkomsten av bruxism och slippa huvudvärk och dyra tandläkarbesök.

M. masseter är en av våra tuggmuskler och används för att bita ihop käkarna. Det är en stor muskel som fäster i kindbenet och sträcker sig ned till bakre delen av underkäken. En överaktiv m. masseter kan leda till smärtor och värk i käken. Bruxism är ett samlingsnamn för tandpressning och tandgnissling. Graden av bruxism och konsekvenserna av den påverkas av flera orsaker. Det är det bra om du diskuterar problemet med din tandläkare innan du bokar tid för injektionsbehandling för att utesluta eventuella problem med tänderna.

masseter bruxism

Det är mycket vanligt att gnissla tänderna och många gör det omedvetet. Därför är det väldigt vanligt att gnissla tänderna i sömnen, men många gör det även under vakentid som en ren ovana. Stress sätter sig ofta i käken och att pressa eller gnissla tänderna blir en form av stresshantering för att hantera vardagen bättre. Tyvärr leder inte tandgnissling till något positivt. Tvärtom kan det leda till att man sliter ner sina tänder och tvingas uppsöka tandläkaren onödigt ofta för att laga trasiga tänder. Men det leder även till att man kan drabbas av kraftig huvudvärk och värk i käkarna.

Bruxism är som sagt vanligt förekommande idag. Bakomliggande orsak skiljer sig dock. Tandgnissling anses vara en sömnstörning medan tandpressning anses vara stressinducerad. Bruxism under sömn verkar inte gå att bota helt, men behandlingen inriktar sig på att minska och motverka de besvär som uppstår. Bruxism i vaket tillstånd är direkt stressrelaterat. Bettskenor av olika slag är ett bra skydd för tänderna, men för många hjälper dem inte. En injektionsbehandling kan för dessa personer vara ett mycket bra alternativ.

Tandgnissling är i grund och botten en ovana som ofta sker omedvetet. Därför är det viktigt att först och främst bli medveten om sin ovana för att komma tillrätta med den. Men det finns handfast hjälp att få.

Att behandla bruxism är i första hand en fråga om att ändra beteende och att hantera stress på andra sätt än via tandpressning och tandgnissling. Men i andra hand är Btx en enkel och smart lösning för att snabbt förbättra tillståndet hos patienter med mycket svår bruxism. Många som gnisslar och pressar tänderna har mycket vältränade käkmuskler, vilka nästan agerar automatiskt och på egen hand så fort hjärnan går på autopilot eller har fokus på något annat. Det gör det lätt att fortsätta gnissla tänderna och samtidigt blir det mycket svårt att sluta.

Det är troligt att vi alla pressar och/eller gnisslar tänder i olika situationer under olika perioder i livet. Bruxism förekommer i alla åldrar. Dock är det bara ett fåtal som upplever överbelastningssymptom så som värk eller tandslitage. Det är inte helt enkelt att bota bruxism, men vi kan minska besvär som ömma käkmuskler och spänningshuvudvärk. De som gnisslar tänder under natten vaknar ofta med ömma och trötta käkmuskler. Vid tandpressning dagtid kommer symtomen ofta krypande framåt kvällen.

Toxinbehandlingar mot bruxism hjälper mot de fysiska besvär en person kan uppleva som följd av tandpressningen, däribland spänningar, huvudvärk och ömhet i käkarna. Vissa patienter kan ha en så svår smärta att de dagligen tvingas äta smärtstillande för att kunna klara av vardagen och där kan Btx göra stor skillnad.

Med hjälp av Btx, som är ett nervgift, kan man bedöva nerverna till käkmusklerna. Med tiden kommer det leda till att musklerna förtvinar och det blir därmed inte lika lätt att fortsätta gnissla och pressa tänder. Det blir helt enkelt lite jobbigare rent fysiskt då musklerna inte är lika starka, vilket gör det lättare att bryta ovanan av att pressa och gnissla tänder.

För många med besvär så hjälper inte en bettskena och då kan en injektionsbehandling vara ett bra alternativ eller komplement. Läkemedlet som injiceras i muskeln stänger av dess möjlighet att kontrahera och den förblir därför avslappnad så länge som toxinet verkar. Det tar lite längre tid vid behandling av käkmuskeln innan vi ser resultat. Efter behandling kommer effekten smygande och fullgott resultat syns efter ca 3–4 veckor. Vissa kan känna effekt redan första veckan. För musklerna i ansiktet används låga doser av läkemedlet och behandlingen påverkar inte den övriga kroppen. Läkemedlet verkar och bryts ner lokalt där det injiceras.

Vid första besöket vill vi höra om ditt problem med käkmuskelvärk, hur länge du har haft besvär, när du har besvär och så vidare. Därefter diskuterar vi om injektionsbehandling är rätt behandling för dig och du får information om vilka resultat som kan förväntas utifrån dina förutsättningar. Eventuellt smink tvättas bort innan behandlingen påbörjas. Inga övriga förberedelser krävs.

Vi ber dig spänna käkmuskeln genom att pressa ihop tänderna föra att kunna markera ut de punkter där läkemedlet ska injiceras. Injektionen ges utifrån och inte inne i munnen. Precis innan injiceringen tvättas huden ren med klorhexidin. Behandlingen gör inte speciellt ont eftersom vi använder en väldigt tunn och kort nål. När läkemedlet sprutas in kan det spänna lite.

Du kan få en lätt rodnad och svullnad i injektionsområdet de närmaste timmarna, men som utan problem kan täckas med smink. Undvik alkohol, träning, bastu, varma bad och massage av området de närmaste 24 timmarna. Detta för att minska risken för spridning av läkemedlet.

För att en toxinbehandling ska vara verksam vid tandgnissling måste behandlingen upprepas tills patienten har lärt sig att sluta gnissla tänder. Utöver toxinbehandlingar kan det därför även vara nödvändigt med stresshantering och terapi för att komma tillrätta med de psykiska orsakerna bakom ovanan att pressa och gnissla tänder. I vissa fall kan en bettskena vara bra att ha, men den kommer inte förhindra att patienten pressar eller gnisslar tänderna. För vissa kan bettskenan till och med trigga igång bitreflexen igen och därmed bidra till att patienten faller tillbaka i gamla beteendemönster.

Läkemedlet har en direkt effekt på ca 3 månader, dock kan det indirekta resultatet variera beroende på muskelminnet. En väldigt stark och frekvent använd muskel skapar ett starkt muskelminne och förkortar behandlingens resultat. Upprepad behandling kan förlänga hållbarheten eftersom muskelminnet försämras över tid. Vid behov av en komplettering görs detta tidigast efter 3–4 veckor då maximal effekt av läkemedlet är uppnått. För att minska risken för att kroppen ska bilda antikroppar och bli immun mot toxinet så görs endast en komplettering inom 4 veckor efter behandling. En ny injektionsbehandling kan göras tidigast efter 4 månader och rekommenderas för bästa resultat.

Det är vanligt att det blir lite rött och upphöjt vid injektionspunkten, likt ett myggbett. Detta lägger sig inom ett par timmar och kan enkelt täckas med smink. Undantagsvis kan det uppstå ett blåmärke om ett litet kärl skadas av nålen. Det finns en minimal risk för att läkemedlet sprider sig till närliggande muskler och kan då påverka munnens mimik. Detta är väldigt sällsynt och övergående. Skulle detta ske försvinner det när läkemedlet har brutits ner. Det är viktigt att komma ihåg att läkemedlet aldrig har en permanent effekt.

Injektionsbehandling med toxiner är ett litet och enkelt ingrepp. Behandlingen gör inte speciellt ont, går fort och kan snabbt lindra dina besvär. Behandlingen kan även bidra till en bättre sömn och är effektiv mot spänningshuvudvärk. För dig som gnisslar tänder på natten kan en kombination av injektionsbehandling och bettskena vara bra, eftersom bettskenan skyddar dina tänder.

Behandlingen är inte permanent, vilket innebär att effekten försvinner efter ca 4-8 månader och behöver därefter upprepas. M.masseter är en kraftig muskel som bidrar till att förstärka käkpartiet. Injektionsbehandlingen av käkmuskeln kan innebära att ansiktsformen upplevs smalare.

Om du är gravid eller planerar att bli, så ska du avstå från injektionsbehandling eftersom det finns för lite forskning på hur fostret påverkas av läkemedlet. Även ammande kvinnor avråds att behandla, då risken finns att läkemedlet överförs till barnet via bröstmjölken.

Vi har nöjdast patienter enligt Google