Bunny lines

M. levator labii superioris alaeque nasi (LLSAN) är muskeln som drar upp överläppen, rynkar näsan, vidgar näsborrarna och orsakar djup i nasolabiala veckens övre del. Hos en person med starkt drag i denna muskel så kan en injektionsbehandling i området släta ut dessa rynkor, ge en ansiktsföryngring och på sikt motverka ofördelaktigt åldrande.

Linjer och rynkor i ansiktet är en naturlig del av vårt åldrande. Med ökad ålder förlorar huden sin elasticitet och förmåga att reparera sig. En överaktiv muskelrörelse som veckar huden på näsan kan påskynda och förstärka uppkomsten av dessa linjer och rynkor.

Ansiktet spelar en stor roll i mötet med andra människor och många vill därför motverka att djupa rynkor uppstår. Rynkor på näsan, även kallade ”bunny lines” blir djupare med åren, precis som alla andra rynkor i ansiktet.

Läkemedlet som injiceras i muskulaturen stänger av dess möjlighet att kontrahera och den förblir därför avslappnad så länge som toxinet verkar. Efter behandling kommer effekten smygande och fullgott resultat syns efter ca 14 dagar. Vissa känner effekt redan efter 3 dagar och kan se resultat första veckan.

För de små musklerna i ansiktet används väldigt låga doser av läkemedlet och behandlingen påverkar inte den övriga kroppen. Läkemedlet verkar och bryts ner lokalt där det injiceras.

Vid första besöket vill vi veta dina önskemål, samt förväntningar på behandlingen. Därefter diskuterar vi vilka resultat som kan uppnås utifrån din specifika hudstruktur och muskelstyrka. När vi är eniga om behandlingen dokumenteras problemområdet med bild eller film för att kunna gå tillbaka och visa behandlingens resultat. Eventuellt smink tvättas bort innan behandlingen påbörjas. Inga övriga förberedelser krävs.

Vi ber dig använda muskeln föra att kunna markera ut de 2 punkterna där läkemedlet ska injiceras. Precis innan injiceringen tvättas området rent med klorhexidin. Behandlingen gör inte speciellt ont eftersom vi använder en väldigt tunn och kort nål som endast går ytligt. När läkemedlet sprutas in kan det spänna lite i huden.

Du kan få en lätt rodnad och svullnad de närmaste timmarna, men som utan problem kan täckas med smink. Det är viktigt att du undviker alkohol, bastu, varma bad och massage av området de närmaste 24 timmarna. Även träning bör undvikas samma dag då det finns risk för spridning av läkemedlet.

Läkemedlet har en direkt effekt på ca 3 månader, dock kan det indirekta resultatet variera beroende på muskelminnet. En väldigt stark och frekvent använd muskel skapar ett starkt muskelminne och förkortar behandlingens resultat. Upprepad behandling kan förlänga hållbarheten eftersom muskelminnet försämras över tid. Därför rekommenderar vi att de första behandlingarna sker med 3 månaders intervall.

Vid behov av en komplettering görs detta tidigast efter 14 dagar då maximal effekt av läkemedlet är uppnått. För att minska risken för att kroppen ska bilda antikroppar och bli immun mot toxinet så görs endast en komplettering inom 4 veckor efter behandling. En ny injektionsbehandling kan göras tidigast efter 3 månader och rekommenderas för bästa resultat. Hos personer med tydliga rynkor och där de även syns i avslappnat läge kräver längre behandlingstid.

Det är vanligt att det blir lite rött och upphöjt vid injektionspunkten, likt ett myggbett. Detta lägger sig inom ett par timmar och kan enkelt täckas med smink. Undantagsvis kan det uppstå ett blåmärke om ett litet kärl skadas av nålen. Det finns en minimal risk för att läkemedlet sprider sig till närliggande muskler. Resultatet blir då en sänkning av överläppen och för patienter som inte har en hög läpplinje kan detta innebära att inget av den övre tandraden syns. Detta är väldigt sällsynt och övergående. Skulle detta ske försvinner det när läkemedlet har brutits ner eftersom det inte finns något antidot. Det är viktigt att komma ihåg att läkemedlet aldrig har en permanent effekt.

Injektionsbehandling med toxiner är ett litet och enkelt ingrepp i jämförelse med plastikkirurgi. Behandlingen gör inte speciellt ont, går fort och ger dig ett naturligt resultat. En upprepad behandling förebygger rynkor och leder långsiktigt till slätare hud.

Behandlingen är inte permanent, vilket innebär att effekten försvinner efter ca 3-6 månader och behöver därefter upprepas.

Om du är gravid eller planerar att bli, så ska du avstå från injektionsbehandling eftersom det finns för lite forskning på hur fostret påverkas av läkemedlet. Även ammande kvinnor avråds att behandla, då risken finns att läkemedlet överförs till barnet via bröstmjölken.

Kontakt

info@stadskliniken.se

08-522 255 34

Tulegatan 3, 113 58 Stockholm

Stadskliniken AB 2021 © All rights reserved.