Huvudvärk och migrän

Ordet spänningshuvudvärk beskriver tillståndet bra. Värken som uppstår beror på överaktiva muskler som vi omedvetet spänner under natt eller dagtid. Genom att injicera toxiner lokalt framkallar vi en avslappning i de spända musklerna och motverkar därför symptomen. Migrän beskrivs som attacker av intensiv huvudvärk som pågår i ett halvt, upp till ett dygn. Vuxna som har haft huvudvärk i 15 dagar eller mer varje månad, varav minst 8 dagar med migrän anses lida av kronisk migrän. Injektionsbehandling med toxiner används för att minska migränsymptomen och genom att blockera smärtsignaler. Det är inte helt klarlagt exakt hur toxinet motverkar migrän, men de förhindrar att symptom utvecklas.

Spänningshuvudvärk är relativt vanligt och beror ofta på en överaktivitet i ansiktets muskler på grund av stress, oro och sömnbrist. Om du vaknar med spänningshuvudvärk så är det ofta en överaktiv käkmuskel som är orsaken, vilket även kallas bruxism. Den bakomliggande orsaken till migränattacker är ett komplicerat samspel mellan nervceller i hjärnan, nerver och blodkärlssystem. De utlösande faktorerna varierar mellan olika personer och kan även variera från ena gången till den andra.

Spänningshuvudvärk och migrän påverkar livskvalitén och är en av de vanligaste orsakerna till sjukskrivning. Injektionsbehandling lindrar symptomen, minskar antalet dagar med huvudvärk och 70% av patienterna blir hjälpta.

Läkemedlet som injiceras påverkar övergången mellan nerv och muskel på så sätt att muskeln inte kan dra sig samman och förblir därför avslappnad. Effekten kommer krypande, men märks redan efter ett par dagar. Maxeffekten kommer efter 2-3 veckor och sitter i ca 3 månader. Det kan behövas flera återbesök innan behandlingen når önskat resultat. För musklerna i ansiktet används låga doser av läkemedlet och behandlingen påverkar inte den övriga kroppen. Läkemedlet verkar och bryts ner lokalt där det injiceras.

Vid första besöket vill vi höra om ditt problem med huvudvärk, hur ofta du har besvär, när du har besvär och så vidare. Därefter diskuterar vi om injektionsbehandling är rätt behandling för dig och du får information om vilka resultat vi kan förvänta utifrån dina förutsättningar. Eventuellt smink tvättas bort innan behandlingen påbörjas. Inga övriga förberedelser krävs.

Vid injektionsbehandling ges ett flertal små injektioner i muskler där överaktivitet ska bromsas. Vi ber dig spänna de musklerna i ansiktet föra att kunna markera ut de punkter där läkemedlet ska injiceras. Precis innan injiceringen tvättas huden ren med klorhexidin. Behandlingen gör inte speciellt ont eftersom vi använder en väldigt tunn och kort nål. När läkemedlet sprutas in kan det spänna lite.

Du kan få en lätt rodnad och svullnad i injektionsområdet de närmaste timmarna, men som utan problem kan täckas med smink. Undvik alkohol, träning, bastu, varma bad och massage av området de närmaste 24 timmarna. Detta för att minska risken för spridning av läkemedlet.

Oftast börjar man med en låg dos som sedan kan ökas vid behov. Syftet med det är att kontrollera så att effekten blir lagom för just dig. Läkemedlet har en direkt effekt på ca 3 månader, dock kan det indirekta resultatet variera beroende på muskelminnet. En väldigt stark och frekvent använd muskel skapar ett starkt muskelminne och förkortar behandlingens resultat. Upprepad behandling kan förlänga hållbarheten eftersom muskelminnet försämras över tid. Den kortaste tiden mellan två behandlingar är 3 månader och rekommenderas för bästa resultat. Om toxinet injiceras oftare kan kroppen utveckla antikroppar som leder till minskad behandlingseffekt, alternativt ingen effekt.

Biverkningar av behandlingen är mycket ovanliga, men om de förekommer är de oftast milda och snabbt övergående. Det är vanligt att det blir lite rött och upphöjt vid injektionspunkten, likt ett myggbett. Detta lägger sig inom ett par timmar och kan enkelt täckas med smink. Undantagsvis kan det uppstå ett blåmärke om ett litet kärl skadas av nålen. Det finns en minimal risk för att läkemedlet sprider sig till närliggande muskler och påverkar då dess funktion. Detta är väldigt sällsynt och är övergående när läkemedlet har brutits ner. Det är viktigt att komma ihåg att läkemedlet aldrig har en permanent effekt.

Injektionsbehandling med toxiner är ett litet och enkelt ingrepp. Behandlingen gör inte speciellt ont, går fort och kan effektivt lindra dina besvär. Behandlingen kan även bidra till en bättre sömn och återhämtning. För dig med kronisk migrän kan antalet dagar med migrän minska.

Behandlingen är inte permanent, vilket innebär att effekten försvinner efter ca 3-6 månader och behöver därefter upprepas. Behandlingen är symptomlindrande och effekten är individuell.

Om du är gravid eller planerar att bli, så ska du avstå från injektionsbehandling eftersom det finns för lite forskning på hur fostret påverkas av läkemedlet. Även ammande kvinnor avråds att behandla, då risken finns att läkemedlet överförs till barnet via bröstmjölken.

Du måste vara över 18 år.

Kontakt

info@stadskliniken.se

08-522 255 34

Tulegatan 3, 113 58 Stockholm

Stadskliniken AB 2021 © All rights reserved.