Kräm mot ärr

Ärr ger oftast bestående förändringar i huden som man inte kan behandla helt bort. Det finns ändå metoder som kan hjälpa att reducera ärrvävnaden, så att ärret blir mindre vanprydande. Silikonbaserad kräm kan reducera ärr.

Orsaken till att ärr uppstår

Ärr uppstår när läkningsprocessen efter en skada mot huden inte har gått perfekt. Skador som går ned till läderhuden, hudens mellersta lager, kan orsaka ärrbildning. Läderhuden består av bindvävsfibrer. När fibrerna  skadas uppstår en inflammation i vävnaden. Blod strömmar dit med viktiga celler som är med i läkningsprocessen. De viktigaste cellerna i läkningsprocessen kallas fibroblaster. Fibroblasterna är ansvariga för att bilda nya bindvävsfibrer för att reparera skadan. Samtidigt bryts de gamla bindvävsfibrerna ned. Ärrvävnad kan uppstå när det blir en dålig balans mellan skapandet av nya fibrer och nedbrytningen av gamla.

Om det skapas för lite nya bindvävsfibrer eller om det bryts ner för mycket gamla, uppstår nedsjunkna ärr. Om det skapas för mycket nya bindvävsfibrer eller om gamla fibrer inte bryts ner, får man upphöjda ärr eller keloider.

På vilket sätt hjälper ärr kräm?

Det verksamma ämnet i krämen är silikon. Silikonbaserad kräm hjälper till att skapa en mer gynnsam läkningsprocess. Krämen binder vatten, vilket gör vävnaden återfuktad. En återfuktad vävnad utgör en bättre miljö för fibroblasterna. I tillägg till detta ger vävnaden där skadan uppstått signaler, så att rätt typ och mängd av tillväxtfaktorer är med i processen. På så vis arbetar fibroblasterna bättre, med en balans mellan skapande och nedbrytning av bindvävsfibrer. Balansen gör att ärrvävnaden reduceras. Studier har visat att användning av silikonbaserade ärrkrämer ger bra effekt.

Behandling om kräm inte hjälpt tillräckligt

Om behandling med kräm inte hjälpt tillräckligt finns metoder som kan ge en större effekt. I dag finns tre populära alternativ mot ärr som inte reducerats tillräckligt med kräm:

  • Microneedling
  • Fraktionerad laser
  • CO2 laser

Microneedling går ut på att sticka nålar djupt i huden för att stimulera till ny läkning av huden.

Fraktionerad laser skjuter många djupa laserskott mot läderhuden. Detta gör en ny, kontrollerad skada av bindvävnaden som stimuleras till en mer gynnsam läkningsprocess. Fraktionerad laser är effektiv mot både nedsjunkna och upphöjda ärr.

CO2 laser kan effektivt hyvla bort ärrvävnad som är upphöjd från huden, men är mindre effektiv mot nedsjunkna ärr.

Kontakt

info@stadskliniken.se

08-522 255 34

Tulegatan 3, 113 58 Stockholm

Stadskliniken AB 2021 © All rights reserved.