Fina linjer och rynkor

Linjer och rynkor i ansiktet är en naturlig del av vår mimik och ger ofta ett levande och charmerande uttryck. Bestående rynkor är en del av vårt åldrande. Men rynkor som ger oss ett bekymrat, argt eller trött ansiktsuttryck kan vara missvisande och speglar inte alltid våra känslor. Detta kan korrigeras genom injektionsbehandling med toxiner. En toxinbehandling kan släta ut rynkorna, men fortfarande behålla naturlig rörelse i ansiktet. Vår ambition är alltid att uppnå ett naturligt resultat och ge dig ett fräscht och utvilat ansikte.

Det finns många muskler i ansiktet som hjälper till med mimiken och som används hela tiden när vi t.ex. pratar, kisar mot solen eller koncentrerar oss framför datorskärmen. När muskeln spänns skapas linjer eller rynkor i huden. Dessa upprepade muskelrörelser kan långsiktigt leda till djupa rynkor som syns även i ett avslappnat ansikte.

Vårt ansiktsuttryck är viktigt i möten med andra personer, men ibland speglar det kanske inte hur vi mår eller känner. En djup rynka mellan ögonbrynen kan få oss att se bekymrad, sträng eller arg ut. Rynkor är även förknippat med åldrande och kanske inte alls speglar vår inre ålder. De kan även göra att vi ser trötta ut även fast vi är utvilade. Förutom den estetiska faktorn kan en upprepad kraftig muskelspänning i ansiktet ge eller bidra till spänningshuvudvärk.

Genom att injicera läkemedlet i muskeln blockeras nervsignalen som får muskeln att dra ihop sig och fungerar därför muskelavslappnande. Efter behandling kommer effekten smygande och fullt resultat syns efter ca 14 dagar. Vissa känner effekt redan efter 2 dagar och kan se resultat första veckan. För de små musklerna i ansiktet används väldigt låga doser av läkemedlet och behandlingen påverkar inte den övriga kroppen. Läkemedlet verkar och bryts ner lokalt där det injiceras.

Vid första besöket vill vi veta dina önskemål, samt förväntningar på behandlingen. Därefter diskuterar vi vilka resultat som kan uppnås utifrån din specifika hudstruktur och muskelstyrka. När vi är eniga om behandlingen dokumenteras problemområdet med bild eller film för att kunna gå tillbaka och se behandlingens resultat. Eventuellt smink tvättas bort innan behandlingen påbörjas. Inga övriga förberedelser krävs.

Vi ber dig använda musklerna föra att kunna markera ut de punkterna där läkemedlet ska injiceras. Precis innan injiceringen tvättas området rent med klorhexidin. Behandlingen gör inte speciellt ont eftersom vi använder en väldigt tunn och kort nål som endast går ytligt. När läkemedlet sprutas in kan det spänna lite i huden.

Du kan få en lätt rodnad och svullnad de närmaste timmarna, men som utan problem kan täckas med smink. Det är viktigt att du undviker alkohol, bastu, varma bad och massage av området de närmaste 24 timmarna. Även träning bör undvikas samma dag då det finns risk för spridning av läkemedlet.

Läkemedlet effekt är i ca 3 månader, dock kan det indirekta resultatet variera beroende på muskelminnet. En väldigt stark och frekvent använd muskel skapar ett starkt muskelminne och förkortar behandlingens resultat. Upprepad behandling kan förlänga hållbarheten eftersom muskelminnet försämras över tid. Vi rekommenderar att de första injektionsbehandlingarna sker med 3 månaders intervall. Om det behövs en komplettering görs detta tidigast efter två veckor då maximal effekt av läkemedlet är uppnått. För att minska risken för att kroppen ska bilda antikroppar och bli immun mot toxinet så görs endast en komplettering inom 4 veckor efter behandling. En ny injektionsbehandling kan göras tidigast efter 3 månader och rekommenderas för bästa resultat. Hos personer med djupa rynkor i ansiktet och där linjerna även syns i avslappnat läge kräver längre behandlingstid. Dessa personer kan behöva upprepade behandlingar i flera år innan huden har reparerat sig och får ett slätare resultat.

Det är vanligt att det blir lite rött och upphöjt vid injektionspunkten, som en mindre svullnad. Detta lägger sig inom ett par timmar och kan enkelt täckas med smink. Ibland kan det uppstå ett blåmärke om ett litet kärl träffas och skadas av nålen. Det finns en liten risk för att läkemedlet ger tunga ögonlock. Detta är väldigt sällsynt och är i så fall övergående. Skulle detta ske försvinner det när läkemedlet har brutits ner av kroppen. Det är viktigt att komma ihåg att läkemedlet aldrig har en bestående effekt.

Injektionsbehandling med toxiner är ett litet och enkelt ingrepp i jämförelse med plastikkirurgi. Behandlingen gör inte speciellt ont, går fort och ger dig ett naturligt resultat. En upprepad behandling förebygger rynkor och långsiktigt leder det till slätare hud. Behandling av glabellaområdet kan lindra spänningshuvudvärk.

Behandlingen är inte permanent, vilket innebär att effekten försvinner efter ca 3-6 månader och behöver därefter upprepas.

Om du är gravid eller planerar att bli, så ska du avvakta injektionsbehandling eftersom det finns för lite forskning på hur läkemedlet påverkar fostret. Ammar du ska du också vänta med att behandla, då det finns risker med att läkemedlet överförs till barnet via bröstmjölken.

Kontakt

info@stadskliniken.se

08-522 255 34

Tulegatan 3, 113 58 Stockholm

Stadskliniken AB 2021 © All rights reserved.