Ögonbrynslyft

M. orbicularis oculi heter den platta och tunna muskeln som löper runt ögat som en cirkel. Dess funktion är bland annat att dra ögonbrynen neråt, samt stänga och lyfta ögonlocken. Med en injektionsbehandling kan vi skapa ett fint ögonbrynslyft och en mer öppen blick.

Hos vissa personer dras ögonbrynen ofrivilligt neråt när muskeln späns och används. En sänkning av ögonbrynens yttre del kan skapa en tung känsla och en trött blick.

De som har överskottshud på ögonlocken och en kraftig muskel som drar ögonbrynen neråt ger dem en tung blick, nästan som en gardin som fälls ner. För många är detta ett stort problem, eftersom ögonlockens tyngde skapar ett trött utseende.

Genom att injicera toxiner i muskeln stängs dess möjlighet till kontraktion av och förblir därför avslappnad så länge som toxinerna verkar. Tillsammans med behandling i glabella kan vi få ett resultat med öppnare och piggare blick.

Vid första besöket vill vi veta dina önskemål samt förväntningar på behandlingen. Därefter diskuterar vilka resultat vi kan uppnå utifrån din specifika hudstruktur och muskeltonus. När vi är eniga om behandlingen dokumenteras problemområdet med bild eller film för att kunna gå tillbaka och se behandlingens resultat som visas efter 2-3 veckor.

Vi ber dig använda muskeln genom att kisa och knipa ihop ögonen föra att kunna markera ut de 7 punkterna där toxinet ska injiceras. Precis innan injiceringen tvättas området med klorhexidin.

När vi är klara så tvättas markeringarna bort. Det är viktigt att du undviker alkohol och inte tränar på 24 timmar, då det finns risk för spridning av läkemedlet.

Alla toxiner har en direkt effekt på ca 3 månader, dock kan det indirekta resultatet variera beroende på muskelminnet. En väldigt stark och frekvent använd muskel skapar ett starkt muskelminne och förkortar behandlingens resultat.

Det är vanligt att det blir lite rött och upphöjt vid injektionspunkten, likt ett myggbett. Detta lägger sig inom ett par timmar. Ibland kan det kan uppstå blåmärken. Det finns risk för att toxinet sprider si till närliggande muskler och ger tunga ögonlock, men detta är övergående.

Injektionsbehandling med toxiner är ett litet och enkelt ingrepp i jämförelse med plastikkirurgi. Behandlingen gör inte speciellt ont, går fort och ger dig ett naturligt resultat.

Behandlingen är inte permanent, vilket innebär att effekten försvinner efter ca 3-6 månader och behöver därefter upprepas. För patienter med för mycket överskottshud på ögonlocken är en övre ögonlocksplastik indikation.

Om du är gravid eller planerar att bli, så ska du avstå från injektionsbehandling eftersom det finns för lite forskning på hur fostret påverkas av läkemedlet. Även ammande kvinnor avråds att behandla, då risken finns att läkemedlet överförs till barnet via bröstmjölken.

Du måste vara över 18 år.

Kontakt

info@stadskliniken.se

08-522 255 34

Tulegatan 3, 113 58 Stockholm

Stadskliniken AB 2021 © All rights reserved.