Permanent hårborttagning med laser

Oönskad hårväxt kan upplevas generande. Många plockar, rycker, vaxar och epilerar hår. Dessa metoder tar mycket tid och ger kortvarig effekt. Permanent hårborttagning med laser tar bort dessa problem. Alla hudtyper kan behandlas.

Orsaker till oönskad hårväxt

Oftast finns ingen bakomliggande orsak till oönskad hårväxt. Både män och kvinnor har hårväxt naturligt. Män har mer hårväxt på grund av högre halter manliga könshormoner i kroppen som påverkar hårsäckarna. Det finns personer med hormonella sjukdomar som PCOS och hirsutism som drabbas hårdare med mer manlig kroppsbehåring.

Permanent hårborttagning med laser

Permanent hårborttagning genomförs med IPL (intensivt pulserad ljus). På Laserkliniken använder vi Ellipse Nordlys med andra generationens IPL för att kunna behandla på ett mer effektivt och säkert sätt. Alla hudtyper kan behandlas med anpassning av våglängderna som används.

För att få en bra effekt av hårborttagning med laser måste hårstråna vara mörka. Om hårstråna är mörka finns det också pigment i hårsäcken. Hårborttagning med laser går ut på att ljusenergi går igenom huden och tas upp av pigmentet i hårsäcken. Där ombildas ljusenergin till värme. Värmen påverkar hårsäcken. Får man hårsäcken tillräckligt varm förstöras den. Förstörda hårsäckar producerar inte mer hår.

Hår kan antingen vara i växtfas eller vilofas. Det är bara hår i växtfas som innehåller tillräckligt mycket pigment för att behandlingen med laser skall ha effekt. Den största andelen hår är i vilofas. Håret växer ut i intervaller. Dessa är olika långa beroende på kroppsområde. För att få en bra permanent hårborttagning måste man göra flera behandlingar med några veckors intervall.

6 veckors intervall:

– Ansikte

8 veckors intervall:

– Armar

– Bröst

– Mage

10 veckors intervall:

– Rygg

– Rumpa

– Intim/underliv

– Ben

Innan hårborttagningen

En månad innan behandling skall Du undvika att plocka, rycka, vaxa eller epilera bort håret i området Du vill behandla. Detta för att så många hårsäckar som möjligt skall finnas kvar för upphettning. Du får raka håret istället under denna perioden. Du skall också undvika brun-utan-sol-produkter i en månad. Du får vara lite solbrun men Du skall undvika att bränna Dig i solen dagarna innan. Du kan ta alla läkemedel som vanligt. Raka bort allt hår i behandlingsområdet innan behandlingen.

Under hårborttagningen

Du kommer ha på Dig skyddsglasögon under behandlingen. Ett tunt lager gel smörjes på området som skall behandlas. Sedan ges flera skott genom ett glasprisma som tryckas mot huden. Laserskotten känns som om en varm gummisnodd snäppte mot huden.

Efter hårborttagningen

Direkt efter behandlingen kan huden vara lätt röd och kännas lite varm. Det är ett gott tecken om några hår har poppat ut från huden och om det finns en lätt svullnad kring hårsäckarna. Eventuell rodnad och svullnad lägger sig oftast inom ett dygn. Du kan återgå direkt till vardagliga aktiviteter.

Förväntat resultat

Större (och av varann) oberoende studier har visat att hårborttagning med Ellipse Nordlys andra generationens IPL ger en stor, permanent reduktion av hårväxt. Ett vanligt resultat efter hårborttagning med IPL är att över 90 % av hårstråna är borta

efter 6 behandlingar. Hår som eventuellt är kvar och växer är oftast mycket tunnare och ljusare.

Bäst resultat av behandlingen får man på mörka, grova hårstrån på ljus hud. Detta för att hårsäckar med mycket pigment har lättare att förstöras och med ljus hud kan man ge en mer aggressiv behandling med IPL utan större risk för komplikationer. Alla hudtyper kan behandlas så länge våglängderna anpassas. Med hårborttagning hos mörkhyade får man genomföra testskott innan behandlingen.

Under konsultationen med leg. läkare kommer Du få en uppskattning på hur stort resultat Du kan förvänta Dig och hur många behandlingar som krävs. Uppskattningen är baserad på aktuell forskning och beprövad erfarenhet. Viktigt att komma ihåg är att den kvalificerade uppskattning ändå inte är en garanti för önskat resultat. Ibland kan fler behandlingar krävas.

FÖRE- OCH EFTERBILDER