Stress är en typisk triggerfaktor som kan ge rodnad i ansiktet. Många har problem med rodnad i ansiktet som uppkommer vid just stress. Det finns några olika behandlingsalternativ mot detta.

 

Orsaker till rodnad i ansiktet

Rodnad i ansiktet beror på fina, ytliga blodkärl i huden. Orsaken har forskarna inte kommit fram till ännu, men vi vet att det finns en ärftlig komponent. Det är inte ovanligt att minst en förälder har det samma. Många fina, ytliga blodkärl i huden kan ge symtom som:

  • konstant rodnad i ansiktet
  • uppblossningar som uppkommer vid stress eller av andra triggerfaktorer

 

Stress påverkar vårt autonoma nervsystem

Stress påverkar vårt autonoma nervsystem; det nervsystem som vi inte har någon direkt kontroll över. Det autonoma nervsystemet är uppbyggt i två delar:

  • Det sympatiska nervsystemet
  • Det parasympatiska nervsystemet

Det sympatiska nervsystemet är ansvarig för den välkända ”fight or flight” responsen. Det parasympatiska nervsystemet är ansvarig för ”rest and recovery”.

 

Det sympatiska nervsystemet påverkar hjärta och kärl

I respons till stress aktiveras det sympatiska nervsystemet. Det påverkar bland annat hjärta och kärl för att vi ska vara redo för ”fight or flight”. I respons till stress får det sympatiska nervsystemet hjärtat att slå snabbare och mängden blod som pumpas ut från hjärtat vid varje slag ökar. Detta gör att blodkärlen utanför hjärtat också får en högre genomströmning av blod.

 

Mer blod ger mer rodnad

De som redan har en ökad mängd fina, ytliga blodkärl i ansiktet kommer också att få en starkare rodnad i ansiktet vid stress. Mer blod i kärlen gör kärlen mer framträdande och ansiktet blir rött.

Det kan vara väldigt jobbigt att få rodnad i ansiktet vid stress. Det påverkar livet negativt att veta att man, när som helst utan förvarning, kan bli röd i ansiktet.

 

Rodnaden kan reduceras

Vi människor blir utsatt för olika typer av stress hela tiden. Behandlingen av rodnad handlar därför inte om att undvika situationer som kan ge stress. Det finns olika behandlingar som kan ge en reduktion av rodnad i ansiktet:

  • Mirvaso kräm får kärlen att strama ihop sig
  • Propranolol tabletter dämpar det sympatiska nervsystemet innan stressiga situationer som t.ex. föredrag
  • IPL laserbehandling tar bort fina, ytliga blodkärl och reducerar därmed rodnad

På Stadskliniken behandlar vi med den senaste generationens IPL och korta pulsar för att reducera rodnad vid stress. Leg. läkare utför behandlingarna.