Att lätt rodna kan vara väldigt begränsande för personer som är drabbade. Det påverkar det sociala livet negativt. Flera orsaker leder till att man rodnar lätt. I dag finns det effektiv behandling för att motverka rodnaden.

 

Orsaker till att man rodnar lätt

Rodnad beror på att det finns många ytliga, fina blodkärl i huden. När dessa blodkärl fylls med blod skapas det en rodnad. Oftast vet man inte orsaken till att en viss person rodnar lättare. Det finns en genetisk komponent till att många ytliga, fina blodkärl bildas i huden. Ofta har minst en förälder det på samma sätt. Det finns också en hudsjukdom som heter rosacea som orsakar rodnad.

 

Triggerfaktorer utlöser rodnad

Det finns fler olika orsaker till att man rodnar lätt. Typiska triggerfaktorer är:

  • Stress
  • Träning
  • Alkohol
  • Varm dryck
  • Stark mat

Stress och träning påverkar vårt sympatiska nervsystem som vi inte har någon direkt kontroll över. Det sympatiska nervsystemet är ansvarigt för ”fight or flight” responsen. I respons till stress och träning påverkar nervsystemet hjärta och kärl så att det strömmar mer blod genom de många, ytliga, fina blodkärlen i huden.

Alkohol är kärlvidgande och orsaker därför en större blodgenomströmning i blodkärlen.

Varm dryck och stark mat påverkar receptorer i magsäcken som i sin tur skickar signaler till blodkärlen så att de ska vidga sig för att frigöra värme till omgivningen.

 

Hur kan man undvika att rodna lätt?

Att undvika stress och träning är ingen bra strategi. Om man rodnar lätt på grund av alkohol, varm dryck eller stark mat är detta lättare att undvika. Det finns även behandlingar som kan göra att man inte rodnar så lätt:

  • Brominidin (Mirvaso) finns receptfritt på apotek. Denna medicin får blodkärlen att dra ihop sig, vilket gör att rodnaden blir mindre. Gelen kan smörjas in varje dag och har verkar efter ca 30 min. Effekten kan hålla i 9-12 timmar.
  • Propranolol (Inderal) tabletter kan man få ut på apoteket om man har recept från sin husläkare. Denna medicin kan dämpa aktiviteten till det sympatiska nervsystemet och därmed göra rodnaden mindre. Tabletterna ska inte tas varje dag, men kan användas som en nödlösning innan stressiga situationer som till exempel föreläsningar eller uppträdanden.
  • IPL behandling med korta pulsar kan effektivt ta bort ytliga, fina blodkärl vilket gör att man inte rodnar så lätt och att rodnaden blir mindre. På Stadskliniken är vi specialiserade på denna behandlingen som utförs av leg. läkare.