Rosacea har fler olika triggerfaktorer som kan påverka och förvärra sjukdomen. Olika sorters kost kan vara med och utlösa flushing, liksom ge återfall. Samtidigt finns det flera saker du kan göra med din kost för att förebygga dessa.

 

Kost och livsstilsfaktorer kan trigga rosacea

Orsaken till rosacea är inte känd, men vi vet att det finns förändringar i kärlen hos dem som har rosacea. Förändringarna leder till att många fina, ytliga blodkärl bildas i huden. Dessa är mycket lättretliga och påverkas av kost och livsstil. Det finns många olika triggerfaktorer. Vilka som utlöser rodnad och eller försämrar sjukdomsförloppet varierar från person till person. De vanligaste triggerfaktorerna är:

  • UV-strålning från sol
  • Träning
  • Stress
  • Kalla och torra miljöer
  • Omväxlande väder
  • Alkohol
  • Värma drycker
  • Stark mat
  • Steroidkrämer
  • Kosmetika

 

Alkohol

Alkohol är kärlvidgande. Det kan vara orsaken till att vissa personer med rosacea kan reagera extremt mycket på alkohol. Vissa kan inte drick en droppe alkohol utan att ansiktet flushar och blir rött. Många tror att alkohol i sig orsakar sjukdomen, men det stämmer inte. Alkohol kan förvärra sjukdomen men inte orsaka den.

 

Varma drycker

När vi dricker varma drycker påverkas temperatursensorerna i magsäcken. Sensorerna skickar signaler till hjärnan som tolkar dessa som att hela kroppen är för varm. Hjärnan skickar då ut signaler till alla ytliga blodkärl om att vidga sig för att släppa ut värme till omgivningen. De fina, ytliga blodkärlen i ansiktet vidgas också, och ansiktet flushar och blir rött.

 

Kryddstark mat

Kryddstark mat kan orsaka flushing och rodnad genom att aktivera sensorer i magsäcken på samma sätt som varma drycker. Det har en direkt påverkan på lättretliga kärl.

 

Andra alternativ

Om förändringar i kost och livsstil inte är tillräckligt för att förhindra flushing och rodnad, kan man också försöka med receptfri Mirvaso. Gelen hjälper till att strama åt kärl. Om inte det skulle fungera bra heller, rekommenderar vi att boka in en konsultation inför IPL behandling som kan ta bort en del av kärlen.