Rosacea finns i olika former som kan ge olika symtom. De vanligaste är ytliga blodkärl, rodnad, uppblossningar, knottror och finnar. Rosaceasymtom kan vara väldigt hämmande för den som är drabbad. Sjukdomen reducera livskvaliteten.

 

Olika typer

Det finns fler olika former av sjukdomen som kan ge olika symtom:

 • Erytemato-telangiektatisk – typ 1
 • Papulopustulös – typ 2
 • Rinofyma – typ 3
 • Ögonrosacea – typ 4

 

Erytemato-telangiektatisk rosacea symtom

Typ 1 är den vanligaste typen. Över hälften har denna. Symtom från rosacea typ 1 är:

 • Rodnad centralt i ansiktet, oftast på näsa och kinder
 • Uppblossningar, ofta efter att man utsatts för en triggerfaktor
 • Telangiektasier, synliga blodkärl, som bildas med tiden

Papulopustulös rosacea symtom

Typ 2 är den näst mest vanliga typen. Symtom från rosacea typ 2 är:

 • Rodnad centralt i ansiktet, oftast på näsa och kinder
 • Röda knottror som kommer och går
 • Finnar som kommer och går

 

Rinofyma symtom

Typ 3 är den minst vanliga formen. Den drabbar nästan bara män. Symtom vid rinofyma är:

 • Förstorad näsa
 • Grova porer
 • Förtjockad, stram hud

 

Ögonrosacea symtom

Typ 4 är vi fortfarande osäkra på hur vanligt det är. Ögonrosacea kan ge flera olika ospecifika symtom:

 • Irriterade ögon
 • Rodnad på ögonfranskanterna
 • Rinnande ögon
 • Vaglar

 

Symtomen reducerar livskvalitet

Rosacea är en kronisk sjukdom som inte kan botas. Sjukdomen har visat reducera livskvaliteten i linje med andra allvarliga sjukdomar. Personer med sjukdomen har många olika symtom från hud och ögon. Symtomen medför ofta ett handikapp. Många undviker social kontakt när symtomen är som värst. Man tackar automatiskt nej till sociala aktiviteter där man vet att man kommer utsättas för triggerfaktorer som alkohol eller stark mat, som ger starka symtom.

 

Hur behandlas symtom av rosacea

Behandlingen för att dämpa symtomen handlar i första hand om att undvika triggerfaktorer och behandla med lokala medel som krämer eller gels. I andra hand kan det bli aktuellt med antibiotikabehandling, laserbehandling eller isotretinoin behandling.

På Stadskliniken är vi specialiserade på laserbehandling mot rosacea med IPL. Leg. läkare utför behandlingarna.