Rynkor i pannan

M. frontalis är den stora muskeln i pannan som bidrar till ansiktsmimiken och kan orsaka linjer och rynkor. En injektionsbehandling i pannan kan ge dig ett mer avslappnat ansikte och göra att du ser piggare och fräschare ut. Behandlingen kan även bidra till minskad spänningshuvudvärk.

Rynkor pannan

Orsaker

Rynkor eller veck i pannan uppstår när muskulaturen aktiveras, ögonbrynen lyfts uppåt och orsakar en eller flera linjer i pannan. Många använder frekvent musklerna i pannan när de pratar eller för att kompensera för tunga ögonbryn.

Besvär

En person som ständigt lyfter på ögonbrynen och framkallar rynkor och veck i pannan får tids nog permanenta linjer i pannan även i avslappnat läge. Förutom den estetiska faktorn kan en upprepad kraftig muskelkontraktion i pannan ge eller bidra till spänningshuvudvärk.

Hur behandling med toxiner fungerar

Läkemedlet som injiceras i muskulaturen stänger av dess möjlighet att kontrahera och den förblir därför avslappnad så länge som toxinet verkar. Efter behandling kommer effekten successivt och ett fullvärdigt resultat syns efter ca 14 dagar. Vissa känner effekt redan efter 2 dagar och kan se resultat första veckan. För de små musklerna i ansiktet används väldigt låga doser av läkemedlet och behandlingen påverkar inte den övriga kroppen. Läkemedlet verkar och bryts ner lokalt där det injiceras.

Innan behandling

Vid första besöket vill vi veta dina önskemål, samt förväntningar på behandlingen. Därefter diskuterar vi vilka resultat som kan uppnås utifrån din specifika hudstruktur och muskelstyrka. När vi är eniga om behandlingen dokumenteras problemområdet med bild eller film för att kunna gå tillbaka och visa behandlingens resultat. Smink bör tas bort innan behandlingen påbörjas. Inga övriga förberedelser krävs.

Under behandling

Vi ber dig använda musklerna föra att kunna markera ut de 4 punkterna där läkemedlet ska injiceras. Precis innan injiceringen tvättas området rent med klorhexidin. Behandlingen gör inte speciellt ont eftersom vi använder en väldigt tunn och kort nål som endast går ytligt. När läkemedlet sprutas in kan det spänna lite i huden.

Efter behandling

Du kan få en lätt rodnad och svullnad de närmaste timmarna, men som utan problem kan täckas med smink. Det är viktigt att du undviker alkohol, bastu, varma bad och massage av området de närmaste 24 timmarna. Även träning bör undvikas samma dag då det finns risk för spridning av läkemedlet.

Hållbarhet

Läkemedlet har en direkt effekt på ca 3 månader, dock kan det indirekta resultatet variera beroende på muskelminnet. En väldigt stark och frekvent använd muskel skapar ett starkt muskelminne och förkortar behandlingens resultat. Upprepad behandling kan förlänga hållbarheten eftersom muskelminnet försämras över tid. Därför rekommenderar vi att de första behandlingarna sker med 3 månaders intervall. Vid behov av en komplettering görs detta tidigast efter 14 dagar då maximal effekt av läkemedlet är uppnått. För att minska risken för att kroppen ska bilda antikroppar och bli immun mot toxinet så görs endast en komplettering inom 4 veckor efter behandling. En ny injektionsbehandling kan göras tidigast efter 3 månader och rekommenderas för bästa resultat. Hos personer med djupa rynkor eller veck i pannan och där linjerna även syns i avslappnat läge krävs en längre behandlingstid. Dessa personer kan behöva göra upprepande behandlingar i flera år innan huden har reparerat sig och får ett slätare resultat.

Biverkningar

Det är vanligt att det blir lite rött och upphöjt vid injektionspunkten, likt en mindre svullnad. Detta lägger sig inom ett par timmar och kan enkelt täckas med smink. Undantagsvis kan det uppstå ett blåmärke om ett litet kärl träffas och skadas av nålen. Det finns en minimal risk för att läkemedlet ger tunga ögonlock. Detta är väldigt sällsynt och övergående. Skulle detta ske försvinner det när läkemedlet har brutits ner. Det är viktigt att komma ihåg att läkemedlet aldrig har en permanent effekt med ett permanent resultat.

Fördelar

Injektionsbehandling med toxiner är ett litet och enkelt ingrepp i jämförelse med plastikkirurgi. Behandlingen gör inte speciellt ont, går fort och ger dig ett naturligt resultat. En upprepad behandling förebygger rynkor och långsiktigt leder det till slätare hud. Behandling av M. frontalis i pannan kan även lindra spänningshuvudvärk.

Nackdelar

Behandlingen är inte permanent, vilket innebär att effekten försvinner efter ca 3-6 månader och behöver därefter upprepas.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller planerar att bli, så ska du avstå från injektionsbehandling eftersom det finns för lite forskning på hur fostret påverkas av läkemedlet. Även ammande kvinnor avråds att behandla, då risken finns att läkemedlet överförs till barnet via bröstmjölken.