Rynkor runt mun

M. orbicularis oris är muskeln runt munnen som stänger läpparna, formar munnen när vi pratar, äter, dricker, pussas o.s.v. Den orsakar även rynkor runt munnen, även kallade periorala rynkor. En injektionsbehandling kan släta ut dessa rynkor och föryngra läpparnas utseende.

Läpparna är i ständig rörelse och därför känsliga för åldrande. Rynkor runt munnen uppstår när muskulaturen aktiveras, det vill säga när vi pratar, äter, dricker o.s.v. Dessa rynkor kallas även ”rökrynkor” eftersom de uppstår när läpparna omsluter en cigarett. Även volymförlust, UV ljus och sämre elasticitet i läpparnas hud är bidragande faktorer.

Läpparna är en central del av ansiktets estetik och väldefinierade läppar gör att vi ser yngre ut. Med åldern förlorar läpparna även sin färg och rynkor runt munnen gör att vi ser äldre ut. Det är vanligt att personer upplever problem med att använda läppstift, eftersom det flyter ut i dessa rynkor.

Läkemedlet som injiceras i muskulaturen stänger av dess möjlighet att kontrahera och den förblir därför avslappnad så länge som toxinet verkar. Efter behandling kommer effekten smygande och fullgott resultat syns efter ca 14 dagar.

Vissa känner effekt redan efter 3 dagar och kan se resultat första veckan. För de små musklerna i ansiktet används väldigt låga doser av läkemedlet och behandlingen påverkar inte den övriga kroppen. Läkemedlet verkar och bryts ner lokalt där det injiceras.

Vid första besöket vill vi veta dina önskemål, samt förväntningar på behandlingen. Därefter diskuterar vi vilka resultat som kan uppnås utifrån din specifika hudstruktur och muskelstyrka. När vi är eniga om behandlingen dokumenteras problemområdet med bild eller film för att kunna gå tillbaka och visa behandlingens resultat. Eventuellt smink tvättas bort innan behandlingen påbörjas. Inga övriga förberedelser krävs.

Det är mest vanligt att endast behandla rynkor/linjer på överläppen. Vi ber dig använda muskeln föra att kunna markera ut de 4 punkterna där läkemedlet ska injiceras. Precis innan injiceringen tvättas området rent med klorhexidin. Behandlingen gör inte speciellt ont eftersom vi använder en väldigt tunn och kort nål som endast går ytligt. När läkemedlet sprutas in kan det spänna lite i huden.

Du kan få en lätt rodnad och svullnad de närmaste timmarna, men som utan problem kan täckas med smink. Det är viktigt att du undviker alkohol, bastu, varma bad och massage av området de närmaste 24 timmarna. Även träning bör undvikas samma dag då det finns risk för spridning av läkemedlet.

Läkemedlet har en direkt effekt på ca 3 månader, dock kan det indirekta resultatet variera beroende på muskelminnet. En väldigt stark och frekvent använd muskel skapar ett starkt muskelminne och förkortar behandlingens resultat. Upprepad behandling kan förlänga hållbarheten eftersom muskelminnet försämras över tid. Därför rekommenderar vi att de första behandlingarna sker med 3 månaders intervall. Vid behov av en komplettering görs detta tidigast efter 14 dagar då maximal effekt av läkemedlet är uppnått. För att minska risken för att kroppen ska bilda antikroppar och bli immun mot toxinet så görs endast en komplettering inom 4 veckor efter behandling. En ny injektionsbehandling kan göras tidigast efter 3 månader och rekommenderas för bästa resultat. Hos personer med djupa rynkor runt munnen och där linjerna även syns i avslappnat läge kräver längre behandlingstid. Dessa personer kan behöva upprepade behandlingar i flera år innan huden har reparerat sig och får ett slätare resultat.

Det är vanligt att det blir lite rött och upphöjt vid injektionspunkten, likt ett myggbett. Detta lägger sig inom ett par timmar och kan enkelt täckas med smink. Undantagsvis kan det uppstå ett blåmärke om ett litet kärl skadas av nålen. Det finns en minimal risk för att läkemedlet sprider sig och ger då negativa effekter som resulterar i svårighet att stänga och sluta läpparna, vissla och artikulera. Detta är väldigt sällsynt och övergående. Skulle detta ske försvinner det när läkemedlet har brutits ner. Det är viktigt att komma ihåg att läkemedlet aldrig har en permanent effekt.

Injektionsbehandling med toxiner är ett litet och enkelt ingrepp i jämförelse med plastikkirurgi. Behandlingen gör inte speciellt ont, går fort och ger dig ett naturligt resultat. En upprepad behandling förebygger rynkor och leder långsiktigt till slätare hud.

Behandlingen är inte permanent, vilket innebär att effekten försvinner efter ca 3-6 månader och behöver därefter upprepas.

Om du är gravid eller planerar att bli, så ska du avstå från injektionsbehandling eftersom det finns för lite forskning på hur fostret påverkas av läkemedlet. Även ammande kvinnor avråds att behandla, då risken finns att läkemedlet överförs till barnet via bröstmjölken.

Du måste vara över 18 år.