Vad är bruxism?

Bruxism är det medicinska samlingsnamnet för tandgnissling och tandpressning. Det är ett vanligt problem och oftast en omedveten handling som man gör i sömnen. En del personer har mer problem med tandgnissling, vilket leder till att tänderna slits och slipas mot varandra. Andra gnisslar inte tänder, utan pressar främst och får då ont i käkmuskler och spänningshuvudvärk.

Vad är bruxism?

Orsaker

Det kan finnas flera orsaker till bruxism, men en känd faktor är stress. Ökad stress, ökar risken för bruxism. Det kan också vara så att ökad stress förvärrar symptomen hos en person som redan har problem med bruxism.

Symptom

För personer som lider av bruxism kan symptomen variera i stor omfattning. De som gnisslar tänder kan få allt från små slitningsskador på tänderna till omfattande tandsubstansförlust. Ibland är det svårt att själv veta om man gnisslar tänder eftersom det sker i sömnen, men ofta så upptäcks det av en partner eller annan familjemedlem. Tandgnissling skadar inte bara bettet utan kan också leda till ömma käkmuskler, spänningshuvudvärk, ömma muskler i nacke och hals. Personer som inte gnisslar utan bara pressar tänder får inte bara ömma muskler, de löper även stor risk för att orsaka sprickor i tänderna.

Behandling

Det är ofta din tandläkare som upptäcker att du gnisslar tänder, för detta kan hen se vid en vanlig undersökning. Om du är medveten om att du gnisslar eller pressar tänder, så är det bra om du tar upp det med din tandläkare som kan hjälpa dig vidare med behandling. Det finns olika behandlingsmetoder mot bruxism:

  • Bettskena
  • Massage och stretch av käkmuskler
  • Beteendeterapi
  • Injektionsbehandling med btx

Eftersom det ofta är stress som är den utlösande faktorn för bruxism, så är det viktigt att se över sin livssituation och göra förändringar som långsiktigt minskar stressen i vardagen.

Bettskena är förstahandsvalet och väldigt viktig vid behandling av tandgnissling för att skydda tänderna mot ökat slitage. En bra bettskena görs hos tandläkaren. Den är individuell och gjord för att passa dina tänder och ditt bett. Bettskenan sover man med och bör användas varje natt för att skydda tänderna.

Massage och stretch av käkmusklerna kan vara skönt för att behandla ömma muskler och för att minska risken för spänningshuvudvärk.

Beteendeterapi är något som bettfysiologer arbetar mycket med och det går ut på att förändra beteendet för att bli av med bruxism. Det kräver en stor insats av patienten.

Injektionsbehandling med btx kan vara mycket effektivt, men är en kortsiktig lösning. Toxinet som injiceras in i käkmuskeln stänger bitvis av dess förmåga att spännas och blir alltså mer avslappnad.

Vi är en modern klinik som är nischade inom medicinska och estetiska hudbehandlingar

Så här säger våra patienter