Vad är tandgnissling? Symptom (vad göra själv?)

Tandgnissling är en omedveten rörelse som i regel sker i sömnen. Det gnisslande ljudet uppstår när tänderna i över- och underkäke gnids mot varandra. Ofta märker personen som gnisslar tänder inget själv, men ljudet får ens partner att reagera. Ett annat ord för tandgnissling är bruxism.

Vad är tandgnissling? Symptom (vad göra själv?)

Orsaker

Exakt orsak till varför vissa personer gnisslar tänder och inte andra, är okänd. Vi vet att tandgnissling är starkt kopplat till stress. Det finns även tydliga samband till aktiv personlighetstyp, vilket i sin tur är ärftligt och även tandgnissling. Allt fler personer upplever stress i vardagen och vi ser en stor ökning av personer som har problem med tandgnissling och som behöver behandling.

Symptom

Det vanligaste symptomen av tandgnissling är slitage av tändernas emalj. Oftast är det din tandläkare som upptäcker detta när hen gör en basundersökning. Det kan vara svårt att se detta slitage själv vid ett tidigt stadie och därför är det viktigt att gå på kontroller regelbundet hos din tandläkare. Förlorad tandsubstans vid tandgnissling är svår att ersätta i efterhand och det kan leda till ilningar och sprickor i tänderna. För att skydda tänderna mot slitage så behöver man en bettskena. Utan bettskena kommer emaljen gnisslas bort och underliggande dentin blottas. Detta kan leda till kraftiga ilningar och på längre sikt blir tänderna allt kortare. Många gnisslar och pressar tänderna samtidigt vilket kan leda till ömma muskler, spänningshuvudvärk och så vidare. Tandpressning kan behandlas med btx i käkmuskeln.

Andra vanliga symptom är

  • Störd och försämrad sömn
  • huvudvärk
  • ont i käkmuskler

Vad kan man göra själv

Den bästa behandlingen är ju att angripa roten till problemet, vilket inte alltid är så lätt. Om stress är orsaken, så är det bra att försöka minska stressen i ens vardag. Dock kan det vara svårt och ta tid innan det ger resultat. Därför är det viktigt att så fort som möjligt prata med sin tandläkare för att få en bettskena. Det finns billigare och enklare varianter av bettskenor som säljs på apoteken, men dessa rekommenderas inte. I ett akut läge kan de användas, men i längden kan de trigga en ökning av tandgnissling eftersom de är mjuka och ej individuellt anpassade.

Vi är en modern klinik som är nischade inom medicinska och estetiska hudbehandlingar

Så här säger våra patienter