Det finns olika typer av vårtor. Vanliga vårtor är, som namnet tillsäger, också de vanligaste och finns oftast på händer och fötter. De är ofta gråa, grova, korniga och upphöjda från huden. Ofta syns ”rötter” i dem.

 

HPV virus är orsaken

Vårtor uppstår när HPV virus tar sig in under hudbarriären och infekterar hudens basala celler. De basala cellerna har som funktion att producera hudceller. När de basala cellerna fått en infektion med HPV, får de en ökad cellproduktion. Den ökade mängden hudceller ger en vårtväxt.

 

Rötter i vanliga vårtor

På händer och fötter uppstår så kallade vanliga vårtor. Dessa finns oftast på fingrar och på trampdynan. De är oftast gråa, grova, korniga och upphöjda från huden. Det är inte ovanligt att vanliga vårtor har ”rötter”. ”Rötter” syns som mörka prickar eller stråk.

 

Myt kring rötter

En myt är att om man tar bort vårtans ”rötter”, kommer också vårtan att försvinna. Det många inte vet är att ”roten” egentligen inte är någon form av rot överhuvudtaget. ”Rötterna” har ingen direkt påverkan på vårtans växt. ”Rötterna” är blodkärl som tidigare givit den nedre delen av vårtan blod, men som nu stängts ner. De synas som mörka stråk då det finns rester av levrat blod i dem.

 

Ta bort rötter

Att ta bort rötter i vårtor har alltså ingen effekt på själva tillväxten av vårtorna. Det finns ändå de som tar tag i dessa med pincett eller tång, och drar ut delar av den. Det som då kommer ut kan se ut som en rot, men är bara delar av förhårdnad vävnad. Att ta bort den delen av vårtan minskar vårtan för stunden, men är inget botemedel eller behandling i sig. Djupare ner i huden, i det basala cellagret, fortsätter överproduktionen av celler och en ny vårtväxt kommer bildas.