Vårtborttagning med laser

Vårtor är orsakad av en infektion med virus. Vanliga vårtor är grå, grova och kan sticka upp från huden. Oftast finns vårtor på händer och fingrar, fötter eller tår. Laserbehandling med Nd:YAG laser kan ta bort vårtor med lite risker.

Orsaker till vårtor

Vårtor är orsakade av en infektion med virus. Humant papillomvirus (HPV) attackerar de basala cellerna i det ytliga hudlagret. Infektionen uppstår efter skada mot huden då hudbarriären är öppen. Oftast uppstår detta på hand eller fingrar, fot eller tår. De basala cellernas funktion är att dela sig och skapa fler hudceller. När de basala cellerna är infekterade med HPV har de en överproduktion av celler som resulterar i en vårtväxt med tjockare, grövre hud.

Besvär med vårtor

Olika typer av HPV ger olika vårtor och besvär. Det finns fler olika typer av vårtor:

  • Vanliga vårtor
  • Fotvårtor
  • Flata vårtor

Vanliga vårtor ses oftast på händer, fingrar, fötter och tår. Dessa är grå, grova och sticker upp från huden.

Fotvårtor växer på fotsulorna. Dessa är också grå, men till skillnad från vanliga vårtor växer dom inåt och kan skapa gropar med förhårdnad kring.

Flata vårtor finns i ansikte, på armar och lår. Dessa är mycket små och ligger plant med huden.

Ofta har vårtor karakteristiska svarta prickar i sig. Dom svarta prickarna är små förtätade blodkärl. Oftast är vårtor bara ett kosmetisk besvär, men båda vanliga vårtor på fot och hand och fotvårtor kan orsaka obehag när de trycker på omkringliggande vävnad under belastning.

I första hand kan det vara bra att ha försökt lokala medel som finns receptfritt på apoteken. Både behandling med syre och frysbehandling har visat en lätt effekt. Huskurer har ingen plats i behandlingen då ingen av dom har klarat att bevisa någon som helst effekt.

Ta bort vårtor med laser

Vårtborttagningen genomförs med Nd:YAG laser. Nd:YAG laser avger ljusenergi med våglängden 1064 nm mot huden. Denna våglängd tar både pigment i de basala cellerna i det ytliga hudlagret till sig och kärl som försörjer vårtan med blod. Med tillräcklig hög energi som ombildas till värme, vill man ta död på de basala cellerna och få kärlen som försörjer vårtan att klibba ihop sig så att blodförsörjningen stannar av. Detta dödar vårtan. Den kommer flagna bort och ersättas med frisk hud.

INNAN BEHANDLINGEN

Innan behandling är det viktigt att Du filar ner vårtorna så mycket som möjligt. Detta säkrar att mycket energi når ner till både de basala cellerna och blodkärlen. Du kan ta alla mediciner som vanligt.

UNDER BEHANDLINGEN

Under behandlingen får Du ha på skyddsglasögon som filtrerar bort våglängden som lasern skjuter med. Vi ger många skott mot vårtan. Behandling utan lokalbedövning gör ganska ont. Vi lägger därför lokalbedövning där vi antingen bara bedövar vårtan eller ett helt finger (en hel tå).

EFTER BEHANDLINGEN

Efter behandlingen kan man gå tillbaka till vardagsaktiviteter som vanligt. Det blir inget öppet sår av behandlingen och man behöver därför inte skydda vårtan på något sätt. Bedövningen släpper efter ett par timmar. Det kan då kännas lite obehagligt efteråt, men det brukar inte vara särskilt smärtsamt. Efter behandlingen är det ganska vanligt att det bildas en blodblåsa i området. Denna är i så fall bara att låta vara. Stick inte hål på den då det är utgör en infektionsrisk.

FÖRVÄNTAD EFFEKT

Det tar tid innan man ser effekt av vårtborttagningen med laser. I loppet av 4-6 veckor kommer vårtan flagna av och ersättas av frisk hud. Efter behandling med Nd:YAG laser försvinner vårtan i 60 % av fallen. Resultatet baseras på studier där upptill 4 laserbehandlingar gjorts. Man har kommit upp i en behandlingseffekt på 90 %. Det betyder att det tyvärr finns vårtor som inte försvinner. Om det skulle behövas fler behandlingar får man vänta minimum 6 veckor mellan behandlingarna. 

Under konsultationen med leg. läkare ges en uppskattning av vilket resultat som kan uppnås, biverkningar och komplikationsrisker. Uppskattningen är baserad på aktuell forskning och beprövad erfarenhet, men är ingen garanti för att förväntad effekt uppnås.

 

 

 

FÖRE- OCH EFTERBILDER