Ärr ersättning

Försäkringsbolag ersätter ofta vården av ärr. Du måste antingen ha en olycksfallsförsäkring eller sjukförsäkring. Skadestånd ges ut om det var en läkare som behandlade skadan när den uppkom, om ärret är minst 1-2 år gammalt och bestående, men inte mer än 10 år gammalt. Hur stor summa du får beror på vilken försäkring du har, hur stort försäkringsbelopp du har, hur gammal du är, hur stort och vanprydande ärret är och var det sitter.

Vilken typ av försäkring ger ersättning för ärr?

Det finns två typer av försäkringar som kan ge dig skadestånd för ärr:

 • Olycksfallsförsäkring
 • Sjukförsäkring

Om skadan som gav ärret uppstod på grund av en olyckshändelse, ger olycksfallsförsäkringen i de allra flesta fall dig ersättning. Om ärret uppstod efter exempelvis en operation räknas inte detta som en olyckshändelse. För att få skadestånd efter denna typ av skada, måste man ha en sjukförsäkring som täcker sjukdomen man blev behandlad för.

Vad krävs för att få ersättning för ärr?

Försäkringsbolagen har ett antal krav för att betala ut skadestånd för ärr. De vanligaste kraven är att ärret:

 • Uppstod på grund av olycksfall eller konsekvens av sjukdom
 • Uppstod av skadan som behandlades av en leg. läkare
 • Är minst 1-2 år gammalt
 • Är bestående
 • Inte mer än 10 år gammalt

Dessa krav är försäkringsbolagen stränga med, och det gäller att dokumentera skadan (som kan ge ärrbildning) redan när den uppstår.

Vilken ersättning kan jag få för ärret?

Det betalas ut olika stora summor från försäkringsbolagen. Vilket skadestånd du får beror på:

 • Vilken försäkring du har
 • Hur högt försäkringsbelopp du har
 • Din ålder
 • Hur vanprydande ärret är
 • Vart det sitter
 • Hur stort det är

Detta betyder att du för högst ersättning om du har en dyr försäkring, är ung och har ärr som är mycket vanprydande då det är stort och sitter på ett ställe som syns mycket. Om du är äldre än 65 år eller har ett bagatellmässigt ärr lämnas inget skadestånd. Ersättningen kan användas för att reducera ärret.

Kontakt

info@stadskliniken.se

08-522 255 34

Tulegatan 3, 113 58 Stockholm

Stadskliniken AB 2021 © All rights reserved.