Vårtor under foten

Vårtor under foten är för många en lång och besvärlig historia. De flesta har försökt med olika huskurer, behandling med syra och aggressiv frysbehandling innan de kommer till oss på Stadskliniken.

Vad orsakar vårtor under foten?

Vårtor under foten kan vara en av två olika typer:

  • Vanliga vårtor
  • Fotvårtor

Orsaken till att vårtor bildas är en infektion med humant papillomvirus (HPV). HPV infekterar hudens basala celler och orsakar för stor produktion av hudceller. Den ökade mängden celler syns som en vårtväxt. Olika typer av HPV ger infektion på olika områden av kroppen som ser olika ut.

Hur kan de olika vårtorna se ut?

Vanliga vårtor under fötterna är grå till färgen, med en grov och kornig yta. De står upp från huden. Fotvårtor har väldigt liknande egenskaper, men dessa växer inåt och blir inte upphöjda från huden. Både vanliga vårtor och fotvårtor kan ha svarta prickar i sig. Det är gamla blodkärl med levrat blod.

Hur behandlar man vårtor under foten?

Det finns fler olika steg i behandlingstrappan.

Behandling med syra

Det första steget är en lokalbehandling med syra. Det finns några olika typer av syror som används:

  • Salicylsyra
  • Myrsyra
  • Mjölksyra
  • Ättiksyra

Syrabehandlingen finns som vätska eller som sticks, och går att köpa utan recept på alla apotek. Man får oftast upprepa behandlingarna en längre period.

Frysbehandling

Om behandlingen med syror inte hjälper, får man testa frysbehandling. Frysbehandlingen genomförs i fler omgångar med kväve. Även den måste många gånger upprepas över lång tid.

Laserbehandling

Om man både har testat behandling med syra och frysbehandling upprepade gånger, över längre tid, får man gå upp ett steg i behandlingstrappan. Laserbehandling av vårtor under fötterna genomförs med två olika lasrar:

  • YAG laser
  • CO2 laser

Bägge metoder är lika effektiva. Ca 60 % lyckas bli av med vårtan/vårtorna under fötterna efter första behandlingen. CO2 laser verkar ha snabbast effekt då den direkt hyvlar bort vårtväxten och vävnaden runtomkring. YAG laser tar lite längre tid att se effekt av, då metoden är beroende av att friska basala celler skall bildas i området innan vårtväxten pressas bort. CO2 laser har mycket högre komplikationsrisk, då den lämnar öppna sår som kan läka dåligt och ge ärrbildning.

Kontakt

info@stadskliniken.se

08-522 255 34

Tulegatan 3, 113 58 Stockholm

Stadskliniken AB 2021 © All rights reserved.