Kråksparkar

Orbicularis oculi är den cirkulära muskeln runt ögonen som bidrar till ansiktsmimiken och orsakar linjer och rynkor vid ögats ytterkant. Dessa rynkor kallas för skrattrynkor eller kråksparkar. En injektionsbehandling i området kan öppna upp ögat, släta ut huden och göra att du ser piggare och fräschare ut.

Kråksparkar

Orsaker

Till en början är skrattrynkorna, även kallade kråksparkar, i ögats ytterkant dynamiska. Det innebär att de syns när muskeln är i rörelse som när vi exempelvis skrattar, ler eller kisar mot solen. Med en ökad ålder försvinner elasticiteten i huden och rynkorna blir statiska och syns då även i viloläge, först som fina linjer och sedan som tydliga kråksparkar och rynkor runt ögonen.

Besvär

Hos vissa personer kan man tydligt se att den yttre delen av muskeln även drar ögonbrynet neråt under rörelse. Detta kan göra att de som har överskottshud på ögonlocken får en väldigt tung blick och ger en tung känsla.

Hur behandling med toxiner fungerar

Läkemedlet som injiceras i muskulaturen stänger av dess möjlighet att kontrahera och den förblir därför avslappnad så länge som toxinet verkar. Efter behandling av skrattrynkor runt ögonen kommer effekten smygande och fullt resultat syns efter ca 14 dagar. Vissa känner effekt redan efter 2 dagar och kan se resultat första veckan. För de små musklerna i ansiktet används väldigt låga doser av läkemedlet och behandlingen påverkar inte den övriga kroppen. Läkemedlet verkar och bryts ner lokalt där det injiceras.

Innan behandling

Vid första besöket vill vi veta dina önskemål, samt förväntningar på behandling av skrattrynkor runt ögon. Därefter diskuterar vi vilka resultat som kan uppnås utifrån din specifika hudstruktur och muskelstyrka. När vi är eniga om behandlingen dokumenteras problemområdet med bild eller film för att kunna gå tillbaka och se behandlingens resultat. Eventuellt smink tvättas bort innan behandlingen påbörjas. Inga övriga förberedelser krävs.

Under behandling

Vi ber dig använda musklerna föra att kunna markera ut de 6 punkterna där läkemedlet ska injiceras. Precis innan injiceringen tvättas området rent med klorhexidin. Behandlingen gör inte speciellt ont eftersom vi använder en väldigt tunn och kort nål som endast går ytligt. När läkemedlet sprutas in kan det spänna lite i huden.

Efter behandling

Du kan få en lätt rodnad och svullnad de närmaste timmarna, men som utan problem kan täckas med smink. Det är viktigt att du undviker alkohol, bastu, varma bad och massage av området de närmaste 24 timmarna. Även träning bör undvikas samma dag då det finns risk för spridning av läkemedlet.

Hållbarhet

Läkemedlet har en direkt effekt på ca 3 månader, dock kan det indirekta resultatet variera beroende på muskelminnet. En väldigt stark och frekvent använd muskel skapar ett starkt muskelminne och förkortar behandlingens resultat. Upprepad behandling kan förlänga hållbarheten eftersom muskelminnet försämras över tid. Därför rekommenderar vi att de första behandlingarna sker med 3 månaders intervall. Vid behov av en komplettering görs detta tidigast efter 14 dagar då maximal effekt av läkemedlet är uppnått. För att minska risken för att kroppen ska bilda antikroppar och bli immun mot toxinet så görs endast en komplettering inom 4 veckor efter behandling. En ny injektionsbehandling kan göras tidigast efter 3 månader och rekommenderas för bästa resultat. Hos personer med djupa kråksparkar och där linjerna även syns i avslappnat läge kräver längre behandlingstid. Dessa personer kan behöva upprepade behandlingar av skrattrynkor runt ögon i flera år innan huden har reparerat sig och får ett slätare resultat.

Biverkningar

Det är vanligt att det blir lite rött och upphöjt vid injektionspunkten, likt ett myggbett. Detta lägger sig inom ett par timmar och kan enkelt täckas med smink. Undantagsvis kan det uppstå ett blåmärke om ett litet kärl skadas av nålen. Det finns en minimal risk för att läkemedlet ger tunga ögonlock. Detta är väldigt sällsynt och övergående. Skulle detta ske försvinner det när läkemedlet har brutits ner. Det är viktigt att komma ihåg att läkemedlet aldrig har en permanent effekt.

Fördelar

Injektionsbehandling med toxiner är ett litet och enkelt ingrepp i jämförelse med plastikkirurgi. Behandling av fina linjer eller rynkor runt ögon gör inte speciellt ont, går fort och ger dig ett naturligt resultat. En upprepad behandling av de fina linjerna runt ögonen förebygger rynkor och långsiktigt leder det till slätare hud.

Nackdelar

Behandlingen av rynkor runt ögon är inte permanent, vilket innebär att effekten försvinner efter ca 3-6 månader och behöver därefter upprepas. För personer med för mycket överskottshud på ögonlocken och som har förlorat sin elasticitet, är inte kandidater för injektionsbehandling. I dessa fall kan en övre ögonlocksplastik vara indikation. Vidare kan trådlyft eller behandling med plasma pen vara en alternativ behandling mot skrattrynkor/kråksparkar runt ögon.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller planerar att bli, så ska du avstå från injektionsbehandling eftersom det finns för lite forskning på hur fostret påverkas av läkemedlet. Även ammande kvinnor avråds att behandla, då risken finns att läkemedlet överförs till barnet via bröstmjölken.