Kråksparkar

Orbicularis oculi är den cirkulära muskeln runt ögonen som bidrar till ansiktsmimiken och orsakar linjer och rynkor vid ögats ytterkant. Dessa rynkor kallas för skrattrynkor eller kråksparkar. En injektionsbehandling i området kan öppna upp ögat, släta ut huden och göra att du ser piggare och fräschare ut.

Till en början är skrattrynkorna, även kallade kråksparkar, i ögats ytterkant dynamiska. Det innebär att de syns när muskeln är i rörelse som när vi exempelvis skrattar, ler eller kisar mot solen. Med en ökad ålder försvinner elasticiteten i huden och rynkorna blir statiska och syns då även i viloläge, först som fina linjer och sedan som tydliga kråksparkar och rynkor runt ögonen.

Hos vissa personer kan man tydligt se att den yttre delen av muskeln även drar ögonbrynet neråt under rörelse. Detta kan göra att de som har överskottshud på ögonlocken får en väldigt tung blick och ger en tung känsla.

Läkemedlet som vi använder injiceras i muskulaturen och stänger av muskelns möjlighet att dra ihop sig, vilket i sin tur gör att den förblir avslappnad så länge som toxinet verkar. Effekten av behandling av skrattrynkor runt ögonen kommer  successivt. Fullvärdigt resultat syns efter ca 14 dagar. Detta är dock individuellt och en del personer känner av effekten redan efter 2 dagar och ser resultat första veckan. Då musklerna i ansiktet är väldigt små och fina så används mycket låga doser av läkemedlet vilket också gör att behandlingen inte påverkar övriga kroppen. Det verkar lokalt och bryts ner av kroppen där vi injicerar det.

När du kommer till oss första gången är det viktigt att du berättar dina förväntningar och önskemål av injektionsbehandlingen av skrattrynkor runt ögon. Vi sätter oss och pratar om vilka resultat som kan uppnås utifrån din specifika hudstruktur och muskelstyrka. När vi är överens om behandlingen dokumenteras det blivande behandlingsområdet med bild eller film för att vi ska kunna gå tillbaka och se  resultat. Om du har smink på området vi ska behandla tvättar vi bort det innan vi börjar. Du behöver inte förbereda dig på något annat sätt innan behandlingen påbörjas.

Du kommer att få le med hela ansiktet så att musklerna runt ögonen kontraherar så att vi kan markera ut de 6 punkterna där toxinet ska injiceras. Innan vi börjar injicera läkemedlet tvättas området rent med klorhexidin. Det kommer inte göra speciellt ont eftersom nålen vi använder oss av är väldigt fin, tunn och kort och som endast går ytligt. När läkemedlet sprutas in kan det spänna lite i huden.

Det kan uppstå rodnad och svullnad av det behandlade området inom de närmaste timmarna. Det går bra att täcka det med smink. Undvik alkohol, bastu, varma bad och massage av det behandlade området inom de närmaste 24 timmarna. Träning får vänta tills nästkommande dag då det finns en risk att läkemedlet sprider sig.

Läkemedlet har en direkt effekt på ca 3 månader. Ett resultat kan se olika ut då muskelminnet är individuellt. En muskel som används ofta och är väldigt stark skapar ett starkt muskelminne och gör att resultatet av behandlingen förkortas. Genom att upprepad behandlingen kan även hållbarheten förlängas då muskelminnet blir sämre efter en tid. Vi rekommenderar därför att de första behandlingarna sker med 3 månaders intervall. Vid behov av en komplettering görs detta tidigast efter 14 dagar då maximal effekt av läkemedlet är uppnått. För att minska risken för att kroppen ska bilda antikroppar och bli immun mot toxinet så görs endast en komplettering inom 4 veckor efter behandling. En ny injektionsbehandling kan tidigast görs efter 3 månader, något vi rekommenderar för att uppnå bästa resultat. Hos individer med djupa kråksparkar och där linjerna även syns när man är avslappnad kräves en längre behandlingstid. Dessa personer kan behöva upprepade behandlingar av skrattrynkor runt ögon i flera år innan huden har reparerat sig och får ett slätare resultat.

Det är vanligt att det blir lite rött och upphöjt vid injektionspunkten, likt ett myggbett. Detta lägger sig inom ett par timmar och kan enkelt täckas med smink. Undantagsvis kan det uppstå ett blåmärke om ett litet kärl skadas av nålen. Det finns en minimal risk för att läkemedlet ger tunga ögonlock. Detta är väldigt sällsynt och övergående. Skulle detta ske försvinner det när läkemedlet har brutits ner. Det är viktigt att komma ihåg att läkemedlet aldrig har en permanent effekt.

Injektionsbehandling med toxiner är ett mindre och ganska harmlöst ingrepp jämfört med plastikkirurgi. Behandling av fina linjer eller rynkor runt ögon gör inte så ont. Det går fort och du får ett naturligt resultat. Genom att upprepa behandlingen av fina linjer runt ögonen förebyggs rynkor, vilket ger en slätare hud på sikt.  

Behandlingen av rynkor runt ögon är inte permanent, vilket innebär att effekten försvinner efter ca 3-6 månader och behöver därefter upprepas. För personer med för mycket överskottshud på ögonlocken och som har förlorat sin elasticitet, är inte kandidater för injektionsbehandling. I dessa fall kan en övre ögonlocksplastik vara indikation. Vidare kan trådlyft eller behandling med plasma pen vara en alternativ behandling mot skrattrynkor/kråksparkar runt ögon.

Om du är gravid eller planerar att bli, så ska du avstå från injektionsbehandling eftersom det finns för lite forskning på hur fostret påverkas av läkemedlet. Även ammande kvinnor avråds att behandla, då risken finns att läkemedlet överförs till barnet via bröstmjölken.

Kontakt

info@stadskliniken.se

08-522 255 34

Tulegatan 3, 113 58 Stockholm

Stadskliniken AB 2021 © All rights reserved.