Nasolabialveck

Linjerna som löper från näsvingarna ned till mungiporna syns mestadels när vi ler, men kan med tiden orsaka permanenta veck. Behandling av nasolabiala veck sker på olika sätt beroende på orsak. Om volymförlust i kinderna gör att vecken framträder behandlas i första hand kinderna med filler för att få ett lyft av huden kring det nasolabiala vecket. Fillers kan även läggas endast i nasolabialvecken. Överaktiva muskler i området kan också medföra tydligare veck vilket kan behandlas med muskelavslappnande läkemedel, botulinumtoxin-A. I vissa fall kan en kombinationsbehandling med botulinumtoxin-A och fillers i nasolabialveck vara nödvändig för att uppnå bästa resultat.

Vecken uppstår mestadels som en naturlig effekt av åldrandet. Med ökad ålder förlorar vi volym i ansiktet och huden förlorar elasticitet. Detta i kombination med tyngdlagen gör att kindens fettdepå glider ner och trycker på nasolabiala fettet, som i sin tur orsakar nasolabiala veck. En överaktiv muskel kan förstärka detta fenomen.

Ansiktsuttrycket spelar en stor roll i mötet med andra människor. Det första intrycket vi gör på andra förmedlar ofta hur vi mår och känner. Djupa nasolabiala veck kan göra att vi ser ledsna eller sorgsna ut och bidrar även till ett äldre utseende. En behandling av området kan ge ansiktet ett minilyft och ett mer positiv uttryck.

Vid injektionsbehandling med botulinumtoxin-A injiceras läkemedlet i muskeln och stänger av dess möjlighet att kontrahera. Muskeln förblir därför avslappnad så länge som toxinet verkar. Efter behandling kommer effekten smygande och fullgott resultat syns efter ca 14 dagar. Vissa känner effekt redan efter 3 dagar och kan se resultat första veckan. För de små musklerna i ansiktet används väldigt låga doser av läkemedlet och behandlingen påverkar inte den övriga kroppen. Läkemedlet verkar och bryts ner lokalt där det injiceras. 

Vid behandling med fillers i nasolabialveck använder vi oss endast av syntetiska och icke-permanenta fillers baserade på hyaluronsyra, en molekyl som finns naturligt i kroppen och främst i huden. Produktionen av kroppsegen hyaluronsyra minskar med åren och leder därför till att huden tappar volym, fukt och spänst. En behandling med filler kan alltså mjuka upp linjer och veck, samt återskapa förlorad volym.

Vid första besöket vill vi veta dina önskemål, samt förväntningar på behandlingen. Därefter diskuterar vi vilka resultat som kan uppnås utifrån din specifika hudstruktur och muskelstyrka. När vi är eniga om behandlingen dokumenteras problemområdet med bild eller film för att kunna gå tillbaka och visa behandlingens resultat. Eventuellt smink tvättas bort innan behandlingen påbörjas. Inga övriga förberedelser krävs.

För yngre är det oftast bara behov för toxinbehandling. Under behandlingen ber vi dig att använda muskeln föra att kunna markera ut de 2 punkterna där läkemedlet ska injiceras. Precis innan injiceringen tvättas området rent med klorhexidin. Behandlingen gör inte speciellt ont eftersom vi använder en väldigt tunn och kort nål som endast går ytligt. När läkemedlet sprutas in kan det spänna lite i huden.

För äldre uppkommer oftast nasolabiala veck på grund av volymförlust i kindområdet. Steg ett i behandlingen är därför att återskapa kindvolymen med fillers. När detta är åtgärdat och om behovet kvarstår kan man med fillers behandla nasolabiala vecken. Fillern injiceras under huden och gör inte speciellt ont eftersom produkten innehåller bedövningsmedel.

Om en kombinationsbehandling med toxin och HA filler är nödvändig för att uppnå bättre resultat, görs detta i två steg med minst 48 timmar mellan behandlingarna.

Du kan få en lätt rodnad och svullnad de närmaste timmarna. Det är viktigt att du undviker alkohol, bastu, varma bad och massage av området de närmaste 24 timmarna. Även träning bör undvikas samma dag då det finns risk för spridning av läkemedlet.

Toxiner har en direkt effekt på ca 3 månader, dock kan det indirekta resultatet variera beroende på muskelminnet. En väldigt stark och frekvent använd muskel skapar ett starkt muskelminne och förkortar behandlingens resultat. Upprepad behandling kan förlänga hållbarheten eftersom muskelminnet försämras över tid. Därför rekommenderar vi att de första behandlingarna sker med 3 månaders intervall. Vid behov av en komplettering görs detta tidigast efter 14 dagar då maximal effekt av läkemedlet är uppnått. Hos personer med tydliga nasolabiala veck och där vecken även syns i avslappnat läge kräver längre behandlingstid. Hos dessa personer kan behandlingen med fördel kombineras med HA fillers för bästa resultat.

Vid en fillerbehandling syns resultatet direkt, men slutresultatet uppnås efter ca fyra två veckor. Hållbarheten är individuell eftersom produkten bryts ner olika fort hos olika personer. Normalt sett håller resultatet efter fillers i nasolabialvecken 6–12 månader, men för vissa i flera år. För att upprätthålla gott resultat rekommenderar vi att boka första återbesöket efter 6 månader och därefter en gång vart annat år.

Vid toxinbehandling är vanligt att det blir lite rött och upphöjt vid injektionspunkten, likt ett myggbett. Detta lägger sig inom ett par timmar och kan enkelt täckas med smink. Undantagsvis kan det uppstå ett blåmärke om ett litet kärl skadas av nålen.

En toxinbehandling innebär en sänkning av överläppen och för patienter som inte har en hög läpplinje kan detta innebära att inget av den övre tandraden syns. Det finns en minimal risk för att läkemedlet sprider sig till närliggande muskler. Detta är väldigt sällsynt och övergående. Skulle detta ske försvinner det när läkemedlet har brutits ner. Det är viktigt att komma ihåg att läkemedlet aldrig har en permanent effekt.

Behandling med fillers kan ge rodnad och svullnad, i vissa fall även blåmärken. Risker med fillers i nasolabialveck kan innebära infektioner vid insticksstället, ojämnheter i det behandlade området samt i vissa ovanliga fall, klåda, irritation och utslag. Dessa biverkningar är övergående.

Kontakta alltid kliniken eller annan vårdenhet om övriga symptom uppstår efter behandlingen.

Injektionsbehandling är ett litet och enkelt ingrepp i jämförelse med plastikkirurgi. Behandlingen gör inte speciellt ont, går fort och ger dig ett naturligt resultat. En upprepad behandling förebygger rynkor och leder långsiktigt till slätare hud.

Behandlingen är inte permanent, vilket innebär att effekten försvinner och behöver därefter upprepas.

Om du är gravid eller planerar att bli, så ska du avstå från injektionsbehandling eftersom det finns för lite forskning på hur fostret påverkas av botulinumtoxin och HA fillers. Även ammande kvinnor avråds att behandla, då risken finns att läkemedlet överförs till barnet via bröstmjölken.

Du måste vara över 18 år.

Vi har nöjdast patienter enligt Google

Kontakt

info@stadskliniken.se

08-522 255 34

Tulegatan 3, 113 58 Stockholm

Stadskliniken AB 2021 © All rights reserved.